Cuma Suresi’nin Meali

By | 29 Eylül 2014

Cuma Namazından sonra okunacak dualar1 – Göklerde ve yerde olanların hepsi padişah, mukaddes, azîz ve hakîm olan Allah’ı teşbih etmektedir.
2 – O’dur ki ümmiler içinde, kendilerinden olan ve onlara Allah’ın âyetlerini okuyan, onları temizleyen, onlara kitap ve hikmeti öğreten bir Peygamber gönderdi. Oysa onlar, önceden apaçık bir sapıklık içinde idiler.
3 – Henüz onlara katılmamış bulunan diğer insanlara da (O Peygamberi göndermiştir). O, çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.
4 – Bu, Allah’ın lütfudur. Allah, büyük lütuf sahibidir.
5 – Kendilerine Tevrat yükletilip de sonra onu taşımayanların durumu,
kitaplar taşıyan eşeğin durumu gibidir. Allah’ın âyetlerini yalanla¬yanların durumu ne kötüdür. Allah zalim toplumu doğra yola iletmez.

6 – De ki: «Ey Yahudi olanlar! Eğer insanlar arasında yalnız sizin,Allah’ın dostları olduğunuzu sanıyorsanız, o halde ölümü temenni edin, doğru iseniz?»

7 – Ama onlar, ellerinin (yapıp) öne sürdüğü (işler) yüzünden ölümü asla temenni etmezler. Allah zalimleri ’bılır.

8 – De ki: «Sizin kendisinden kaçtığınız ölüm, muhakkak sizi bulacaktır.Sonra görünmeyeni ve görüneni bilene döndürüleceksiniz. O size (bütün) yaptıklarınızı haber verecektir.
9 – Ey inananlar! Cuma günü namaz için çağrıldığı(nız) zaman, Allah’ı anmaya koşun, alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz, bu sizin için daha hayırlıdır.
10 – Namaz kılındıktan sonra yeryüzüne dağılın ve Allah’ın lütfundan (nasibinizi) arayın. Allah’ı çok anm ki kurtuluşa eresiniz.
11 – Bir ticaret ve eğlence gördükleri zaman hemen dağılıp ona gittiler
ve seni ayakta bıraktılar.De ki: «Allah’ın yanında bulunan, eğlenceden ve ticaretten de hayırlıdır. Allah, rızık verenlerin en hayırlısıdır.»