Cenazeler ile İlgili Sorular – 3

By | 29 Eylül 2014

cenazeler-ile-ilgili-sorular1. Ölünün borcu varsa ne yapılmalıdır?

Ölünün bilinen maddi borcu varsa derhal ödenmelidir. Bu müstehaptır. Hatta alacaklı acele etmeyin, daha sonra ödersiniz, dese bile, hemen ödenmelidir. Zira borcu ödeninceye kadar ölü kabrinde rehin olarak kalır.

2. Ölüyü yıkamanın hükmü nedir?

Ölüyü yıkamak, dirilerin üzerine vacip olan bir haktır. Bu, sünnet ve icmai ümmet ile sabit olan bir hükümdür. Bu görevi insanlardan bir kısmı yaptığı zaman diğerlerin üzerinden mesuliyet düşer. Ölüyü sıcak su ile yıkamak daha efdaldir.
Cenaze yıkayan abdestsiz olarak da cenazeyi yıkayabilir. Ancak abdestli yıkamak daha iyidir. Gusul gerektiren bir durumda iken, cenazeyi yıkamak mekruhtur.

Şafiî Mezhebine göre; gusül gerektiren bir durumda bulunan, yani cünüp veya hayızlı olan kimsenin cenazeyi yıkamasında bir sakınca yoktur.

3. Ölünün saçı sakalı taranır mı?

Ölen kimsenin üzerinden hiçbir şey eksiltilmez. Saçı sakalı taranmaz; tırnakları kesilmez; etek ve koltuk tıraşları yapılmaz; bıyığı kısaltılmaz.

4. Doğumdan sonra ölen çocuğun durumu nedir?

Doğumdan sonra sesi duyulan çocuğa isim verilir, yıkanır ve cenaze namazı kılınır. Eğer, sesi duyulmaz ve onda bir hayat alameti olmazsa, yani ölü doğmuşsa; bir beze sarılır ve cenaze namazı kılınmadan defnedilir. Ayrıca, böyle bir çocuğun yıkanması gerektiği görüşünde olanlar da vardır. Ancak, sesi duyulmadığı halde, anası ve ebesi canlı doğduğuna şehadet ederse, bu iki kişinin şehadeti, o çocuğun cenaze namazının kılınması için makbuldür.

Azası tamam olmayan düşük için de cenaze namazı kılınmaz, fakat yıkanıp bir beze sarılarak defnedilir.