Cenaze Namazı ile İlgili Sorular – 6

By | 29 Eylül 2014

cenaze-namazi-ile-ilgili-sorular1. Cenazeyi kabre indiren kimsenin yapacağı dua nedir?
Cenazeyi kabre indiren kimse “Bismillâh alâ milleti Resûlillâh” der. Cenaze, sağ yanı üzerine, kıbleye yönelik konurkefenin bağları çözülür.

2. Kabre fazla toprak atmak ve üç avuç toprak atmak nedir?

Kabre, kabir kazılırken çıkmış olan topraktan daha fazla toprak atmak mekruhtur.

Ancak, cenaze defnolunurken hazır bulunan kimsenin, ölünün kabrine avuç dolusu, üç avuç toprak atması müstehaptır.

Toprak atan kimsenin, ölünün başucunda durması ve birinci atışta:

“Minhâ halaknâküm = Sizi topraktan yarattık”, ikinci atışta: “Ve fîhâ nü’iydükum = Sizi toprağa döndürürüz” ve üçüncü atışta da: Ve minhâ nühriciküm târeten uhrâ = Sizi topraktan ikinci defa çıkarırız” lafızlarını okuması müstehaptır. Kabir üzerine su dökmekte bir beis yoktur.

3 Sağlığında kabrini kazdırmak uygun mudur?

Bir kimsenin sağlığında kendisi için kabir kazdırmasında bir beis yoktur. Hatta belki de büyük şehirlerde böyle bir tedbire ihtiyaç vardır. Ayrıca, mezar komşusu da önemlidir. Zira Peygamberimiz (s.a.v): “Ölülerinizi salih kimseler arasına defnediniz. Zira kötü komşudan eza görür. Nasıl ki hayattaki bir kimse, kötü komşudan eza görür” buyurmuştur.

Mecbur olmadıkça, ölünün kabrinin açılması veya başka bir yere nakledilmesi caiz midir?

Ölünün, zaruret hali hariç, kemikleri çürüyüp toprak olmadıkça, kabrinin açılması ve ikinci bir cenazenin kabre defnedilmesi caiz değildir, mekruhtur. Ancak, yer bulunmaması halinde önceki ölünün kemikleri bir tarafa toplanır ve aralarına toprak konularak yeni cenaze defnedilir. Ölü kabre defnedildikten sonra başka bir yere nakledilmesi caiz değildir. Fakat başkasına ait bir yere defnedilen ölüyü, yer sahibi oradan çıkarmak isterse nakledilir.

4. Kabre bir şeyin düştüğü anlaşılırsa kabir açılabilir mi?

Eğer kabre bir şey düşer de, bundan kabir örtüldükten sonra haberdar olunursa kabir açılıp düşen şey çıkartılır.

5. Ölü kabre tabutla konabilir mi?

Toprağın gevşek ve ıslak olması halinde ölüyü tabutla kabre koymakta bir sakınca yoktur. Ancak, ölünün altına pamuk, hasır, yastık gibi şeyler koymak caiz değildir.