Tag Archives: kfncnzrklm1

Cenâze Namazı Nasıl Kılınır?

İmam cenâzenin göğsü hizâsına durur. Cemâat imam efendinin arkasına saf olur. “Sübhâneke duası” okunur. Sübhâneke duası: “Sübhânekellâhümme ve bihamdik. Ve tebâra kesmük. Ve teâlâ ceddük. Ve celle serıâük, ve lâ ilahe gayruk.” Eller bağlı olarak ikinci tekbir alınır. Allâhümme salli-AUâhümme bârik okunur. 1. cü tekbirden sonra cenâze duâsı okunur. Dördüncü tekbir alındıktan sonra eller salınıp… Read More »

Cenazede Kur’ân Okuma ve Telkin

Ölünün yanında güzel kokulu bir şey bulundurulur. Yıkanmadıkça yanında Kur’ân okunmaz, okunması mekruhtur. Bu durumda başka bir odada Kur’ân okunabilir. Ölünün bulunduğu yer geniş olup üzerinde de tam bir örtü bulunduğu takdirde, kendisine yakın oturulmaksızın gizlice Kur’ân-ı Kerîm okunması da kerahet olmayabilir. Peygamberimiz bir cenaze gömüldükten sonra hemen dönmez, bir müddet mezarı başında bekler ve… Read More »

Cenaze Defni Nasıl Olur?

Cenaze kabre götürülüp omuzlardan indirilince bir engel yoksa, cemaat oturur. Cenaze omuzdan inmeden oturmaları mekruh olduğu gibi, cenaze yere indikten sonra ayakta durmaları dahi mekruhtur. Kabrin bir insan boyu kadar derin olması yeterlidir. Kabirlerde lahit yapmak faziletlidir; kabrin içinde kıble tarafı oyulur ve ölü, yüzü kıble tarafına gelecek şekilde sağ tarafı üzere buraya konur. Lahitin… Read More »

Cenaze Taşınması Nasıl Olur?

Cenazeyi teşyi etmek, yani arkasından mezara kadar gitmek sünnettir, bunda büyük sevap vardır. Hatta akraba veya komşulardan olup iyi haliyle bilinmiş kişilerin cenazesini teşyi etmenin nafile namazdan daha faziletli olacağı söylenmiştir. Hazırlanmış olan cenazeyi bir an önce götürüp defnetmek iyidir. Cenazenin taşınmasında sünnet olan şekil dört kişinin dört taraftan cenazeyi yüklenmesidir. Cenazeyi, omuzlara yüklenerek kabre… Read More »

Cenaze Namazı Duası

Allahümmağfir lihayyina ve meyyitinâ ve şâhidina ve gâibina ve zekerina ve ünsâna ve sagîrina ve kebîrina. Allahümme men ahyeytehü minnâ fe ahyihi ale-l İslâm ve men teveffeytehu minnâ fe teveffehu aleliman. Ve hussa hazelmeyyite birravhi verrahati velmağfireti verrıdvan. Allahümme in kâne muhsinen fezid fi ihsanihi ve in kâne müsîen fe tecâvez anhü ve lakkihilemne velbüşra… Read More »

Cenaze Namazının Kılınışı Nasıldır?

Cenazeye karşı ve kıbleye yönelik olarak saf bağlanır, niyet edilir. İmam tekbir alarak ellerini namazda olduğu gibi bağlar. Cemaat de gizlice tekbir alarak ellerini bağlar. Bu tekbirin arkasından hem imam hem cemaat, “ve celle senaüke” cümlesini ilgili yere ekleyerek içlerinden “Sübhaneke”yi okurlar. Ardından imam elleri kaldırmadan “Allahü Ekber” diye açıktan tekbir alır. Cemaat de ellerini… Read More »

Cenaze Namazına Hazırlık Nasıl Olur?

Yıkanıp kefenlenen ölüye son duayı yapmak üzere cenaze namazını kılmak görevi vardır. Bu görev farz-ı kifayedir. Namaza duracak olan Müslümanların yönü kıbleye gelecek şekilde, cenaze ön tarafa konulur, Müslümanlar abdestli ve kıbleye yönelik olarak dua mahiyetindeki bu namazı kılarlar. Cenaze namazında niyet şarttır. Niyette ölünün erkek veya kadın, kız veya erkek çocuğu olduğu belirtilmelidir. Bu… Read More »

Cenazenin Kefenlenmesi Nasıl Olur?

Erkeğin kefeni, biri gömlek (kamîs) yerine, biri don ve etek (izâr) yerine ve biri de sargı-bürgü (lifâfe) yerine olmak üzere yensiz ve yakasız, etrafı dikişsiz üç kat bez; kadının kefeni ise bu üç kata ilave olarak bir baş örtüsü ve bir de göğüs örtüsü olmak üzere beş kat bezdir.

Cenazenin Yıkanması Nasıl Olur?

Cenazenin bir an önce yıkanması, kefenlenip hazırlanması ve defnedilmesi müstehaptır. Yıkama işini yapmak için cenaze önce, teneşir denilen tahta bir sedir üzerine, ayakları kıbleye gelecek şekilde sırt üstü yatırılır. Teneşirin çevresi güzel kokulu bir şeyle, üç, beş veya yedi defa tütsülenir. Göbeğinden diz altına kadar olan avret yeri bir örtü ile örtülür ve elbiseleri tamamen… Read More »

Cenaze Namazı Nedir?

Bâki olan Allah’tır ve her canlı ölümü tadacaktır. Doğum gibi ölüm de Allah’ın birçok hikmetlere binaen takdir ettiği bir hâdisedir. Fakat İslâm inancı bakımından ölüm bir son değil, yeni bir hayatın başlangıcıdır. Dolayısıyla bu âlem için ölüm denilen şey, başka bir âlem için mahiyeti farklı yeni bir doğum olarak gerçekleşir. Mutlaka yaşanacak olan bu yeni… Read More »