Cemaatle Kılınan Namazın Fazileti

By | 4 Kasım 2014

cemaatle-kilinan-namazin-faziletiAbdullah ibn Ömer (radıyallâhu anh)’dan rivayet edildiğine göre, Rasulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmaktadır:
“Cemaatle kılınan bir namaz, yalnız başına kılman namazdan yirmi yedi derece daha faziletlidir.”
Ebu Hureyre (radıyallâhu anh)’dan rivayet edildiğine göre Rasulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmaktadır:
“Kişinin cemaatle kıldığı namaz, evinde ve çarşıda tek başına kıldığı namazdan yirmi beş derece daha fazladır. Bu fazla olmanın sebebi şudur: Kişi, abdest aldığında abdesti güzelce bir şekilde alır, sonra da sadece namaz kılmak için (evinden) çıkıp mescide doğru yola koyulursa, ta mescide varıncaya kadar attığı her adıma karşılık ona bir derece yükseltilir ve yine her adımından dolayı bir günahı silinir. Namazı kıldığı zaman ise namaz kıldığı yerde kaldığı müddetçe melekler ona: “Allahumme salli aleyhi, Allahumme’r-hamhu” (Allah’ım ona rahmet eyle, Allahım ona merhamet eyle) şeklindeki duayı okumadan (oradan) ayrılmazlar. Sizden birisi namaz kılmayı beklediği müddetçe (bir çeşit) namaz içinde bulunmaya devam eder.”
Osman b. Affân (radıyallâhu anh)’dan rivâyet edilmiştir:
“Rasulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem)’i şöyle buyururken işittim:
Kim yatsı namazını cemaatle kılarsa gecenin yarısını namazla geçirmiş gibi (sevap almış) olur. Kim de sabah namazını cemaatle kılarsa bütün gece namaz kılmış gibi (sevap almış) olur.”
Ebu Hureyre (radıyallâhu anh)’dan rivâyet edildiğine göre Peygamber (sallallâhu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmaktadır:
“Münafıklara, sabah namazı ile yatsı namazından daha ağır gelen bir namaz yoktur. Halbuki bu iki namaz(m cemaatin)de olan (sevab ve fazilet)i bilselerdi emekleyerek de olsa bu iki namaza gelirlerdi.”Ebu Hureyre (radıyallâhu anh)’dan rivâyet edildiğine göre Rasulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmaktadır:“İmamla birlikte kılınan bir namaz, kişinin tek başına kıldığı bir namazdan yirmi beş derece daha faziletlidir.”Ömer ibnu’l-Hattâb (radıyallâhu anh)’dan rivâyet edildiğine göre Peygamber (sallallâhu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmaktadır:“Kim kırk gece mescitte cemaatle namaz kılar ve bu müddet zarfında yatsı namazının ilk rekatını kaçırmazsa Allah, bununla o kimse için cehennem ateşinden bir köleyi hürriyetine kavuşturma (sevabı) yazar.”

Ebu’d-Derdâ’ (radıyallâhu anh)’dan rivâyet edilmiştir:
“Rasulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem)’i şöyle buyururken işittim:
Köyde ve kırda üç kişi bir arada olur da namazı cemaatle kılmazlarsa şeytan (onları Allah’ı zikretmekten alıkoymak suretiyle) mutlaka onlara galip gelir. Buna göre cemaat olmaya bakın. Çünkü kurt, sürüden ayrılan koyunu kapar.
Sâib, burada “cemaatle” kastedilenin, “cemaatle namaz kılmak” olduğunu söylemiştir.”