Bir Şey Dilenmekten Utanmak

By | 10 Kasım 2014

Rüyada Dilenci Görmek Ne Demek ?Ebu Hureyre (radıyallâhuanh)’dan rivayet edildiğine göre, Rasulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmaktadır:
“Miskin, bir-iki lokmayla geri çevrilen dilenci değildir. Fakat asıl miskin, utanıp bir şey istemeyen kimsedir.”
Hadise göre miskin, kapı kapı dolaşan bir dilenci değil, halktan bir şey istemeyip muhtaç olduğu bilinmeyen ve bundan dolayı kendisine bir şey verilmeyen kimsedir.
Bununla birlikte miskin ile fakirin tanımı hususunda görüş ayrılığı oluşmuştur.
Ebu Hanife’ye göre miskin, hiçbir şeyi olmayan kimsedir. Fakir ise nisap miktarından daha az malı olan kimsedir.

Hakîm b. Hizâm (radıyallâhu anh)’dan rivâyet edildiğine göre, Peygamber (sallallâhu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmaktadır:

“Veren el, alan elden daha üstündür. Sadaka vermeye ilk önce nafakası üzerine vacip olanlardan başla. Sadakanın en üstünü, bir zenginlik üzerinden verilenidir. Allah, dilenmekten elini çekip iffetli kalmak isteyen kimseyi iffetli kılar.”

Ebu Hureyre (radıyallâhu anh)’dan rivayet edildiğine göre, Rasulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmaktadır:
“Kim din kardeşinin haysiyetine veya koruması altındaki bir şeye haksızlık etmiş ise altın dinarın ve gümüş dirhemin geçerli olmadığı (kıyamet) gününden önce onunla mutlaka helalleşsin, eğer helalleşmezse kıyamet günü o kimsenin salih ameli varsa yaptığı haksızlık kadar ondan alınır, eğer sevapları yoksa hak sahibinin günahlarından alınıp ona yüklenilir