Beş Vakit Namaz

By | 4 Kasım 2014

bes-vakit-namazEbu Hureyre (radıyallâhu anh)’dan rivâyet edilmiştir:
“Rasulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem):
– ‘Ne dersiniz? Sizden birisinin kapısının önünden bir nehir aksa, günde beş defa o nehirde yıkansa (vücudunun) kirinden bir şey kalır mı?’ buyurdu. Sahabiler:
– ‘Hayır! Onun kirinden hiçbir şey kalmaz!’ dediler. Rasulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem):
Beş vakit namazın misali de işte bunun gibidir. Onlarla, Allah günahları yok eder’ buyurdu.”
Ebu Hureyre (radıyallâhu anh)’dan rivayet edildiğine göre, Rasulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmaktadır:
“Büyük günahlardan kaçımldığı müddetçe, beş vakit namaz, iki Cuma ve iki Ramazan; aralarında işlenen günahlara kefarettirler.”
(Bu konuda rivâyet edilen hadislerden maksat; vakit namazlan ve iki Cuma arasında işlenen küçük günahlara bu namazların kefaret olduğu, fakat büyük günahlara kefaret olmadığıdır. Büyük günah işlendiği takdirde küçük günahların söz konusu namazlarla bağışlanmayacağı manası kastedilmiştir.Bir de, burada iki ramazan ayı orucu, aralarındaki küçük günahlara kefaret olduğu hükmü yer almaktadır.
Burada şöyle bir soru akla gelebilir: Vakit namazları aradaki günahlara kefaret oluyorsa, Cuma namazı ise neye kefaret olmaktadır? Yine Ramazan aylarındaki oruçlar da neye kefaret olmaktadır? Bu soruya şöyle cevap verilmiştir: Bunların hepsi, kefaret olmaya elverişlidir. Bunların birisi, kefaret olacağı bir günah bulursa ona kefaret olur.
Kinâne oğullarından “Mahdecî” adında birinden rivâyet edilmiştir:
“Mahdecî, Şam’da ‘Ebu Muhammed’ adında birisinin: ‘Doğrusu vitir, vaciptir’ dediğini duydu.

Mahdecî der ki: Derhal Ubâde ibnu’s-Sâmit’e gidip bunu ona haber verdim. Bunun üzerine Ubâde ibnu’s-Sâmit:
‘Ebu Muhammed hata etmiş. Çünkü ben, Rasulullah (sallallahu aleyhi ve sellem)’i:
– ‘Yüce Allah, beş vakit namazı kullara farz kıldı. Her kim bu beş vakit namazı kılar, hafife alarak onları zayi etmezse Allah’ın onu cennete koyacağına dair vaadi vardır. Kim de bu beş vakit namazı kılmazsa onun için Allah katında herhangi bir vaadi yoktur. Dilerse azab eder, dilerse de cennete koyar’ buyururken işittim’ dedi.”