Hacet Namazı

By | 5 Kasım 2014

hacet-namaziAbdullah ibn Ebi Evfâ (radıyallâhu anh)’dan rivâyet edilmiştir:
“Kimin, Allah’tan yada insanlardan birinden bir haceti/isteği varsa abdest alsın, abdesti de güzelce bir şekilde alsın. İki rekat namaz kılsın. Sonra Allah’a övgüde oulunsun. Peygamber (sallallâhu aleyhi ve sellem)’e de salavat getirsin. Sonra da: “Lâ ilâhe illallâhu’l-halîmu’l-kerîmu Subhânallâhi rabbi’l-arşi’l-azîm el-Hamdu I i İlâhı rabbi’l-âlemıne es’eluke mûcibâti rahmetike ve azâime mağfiretike ve’l-ganîmete min külli birrin ve’s-selâmete min külli ismin lâ teda’ lî zen- ben illâ gafertehu ve lâ hemmen illâ ferrectehu ve lâ hâceten hiye leke rıdan illâ kadaytehâ yâ erhame’r-râhimîn Cezaları vermekte acele davranmayan, işam sahibi olan Allah’tan başka hiçbir ilah yoktur. Büyük arşın sahibi olan Allah ner türlü noksanlıklardan uzaktır. Hamd, alemlerin rabbi olan Allah’a mahsustur. Rahmetini gerektirecek ve bağışlamana sebep olacak her şeyi ve her türlü günahtan uzak kalmayı senden isterim. Affetmediğin hiçbir günahımı, kaldırmadığın hiçbir sıkıntımı bırakma! Hangi amelden razı isen onu ver, ey merhametlilerin en merhametlisi!” dersin.”
İnsanlar hayatları boyunca birçok şeye ihtiyaç duyarlar, birçok şeye kavuşmayı arzu ederler. Bunlar doğaldır. Dünyalık veya âhiretlik bir isteği ve dileği bulunan, bir şeye ihtiyaç duyan kimse ihtiyaçlarını karşılamak veya arzularına ulaşmak için incelikle onlara götürecek sebeplere tutunmalı, ayrıca bunların gerçekleşmesi için .Allah’tan yardım istemelidir.