Arafat Nedir?

By | 11 Kasım 2014

Rüyada Arafat'ı Görmek Ne Demek ?Arafat: Urane vadisinden başlayarak karşı ki dağlara doğru uzanan sahadır.
Arafât’ta vakfe (durma) zamanı, Arefe günü zeval vaktinden kurban bayramının birinci gününün fecrinin doğuşuna kadar olan herhangi bir zamandır. Bu süre içerisinde bir an dahi durmakla vakfe yerine getirilmiş olunur.
Hacıların Arafat’tan sökülerek yolları doldurmaları; dereleri doldurup taşıran sellere benzediği için Bakara: 2/199’da “ifâza” (akın etme) tabiri kullanılmıştır.
Müzdelife ise; Mina ile Arafât arasındadır. Aralarındaki mesafe, iki saattir. Bu yerde, Mina’ya yaklaşıldığı veya Allah’a yakınlık elde edildiği için oraya “Müzdelife” denilmiştir.
Arap kabilelerinden olan Nadr kabilesi, Harem dahilinde birbirleriyle karışıp toplandıkları için kendilerine “toplamak” anlamında “Kureyş” denilmiştir.“Hums”, cahiliye döneminde Kureyş’in icat ettiği dinî bir asalet ve şereflilik ünvanıdır. Kureyşliler, Fil Olayından önce yada sonra, Harem içinde yaşayan Kureyş, Huzâa, Kinâne gibi kabilelerin Hıll denilen yerlerde yaşayanlarla eşit olmadıklarını, Harem dahilinde yaşayanların Kabe’ye nispetle asaletli olduklarını ileri sürüp bu asaletli kabilelere “Hums” ünvanı vermiş ve bunların Arafât’ta diğer Arap kabilele-riyle bir arada vakfe ve ifada yapmalarının uygun olmayacağına karar vermişlerdi. Böylece herkes, Arafât’ta vakfe ve ifada yaparken bu Hums” kabileleri Müzdelife’de toplanıp özel olarak vakfe yaparlardı.Hz. Peygamber (sallallâhu aleyhi ve sellem)’de, kendisine peygamberlik verilmezden önce Arafe gününde Arafât’ta vakfe yapanlarla birlikte vakfe yaptığı gibi ertesi günü sabahleyin Kureyşlilerle birlikte Müzdelife’de vakfe yapardı.İslamiyet gelince, yüce Allah, haccı farz kıldı. Haccın rüknü olarak Arafat’ta vak¬fe yapılmasını emretti. Oradan da Müzdelife’ye akın edilmesini istedi.