Allah’ın Rızasını İstemek

By | 20 Kasım 2014

Allah (c.c)Muâviye (radıyallâhu anh)’dan rivâyet edilmiştir:
“Muâviye, müminlerin annesi Âişe (radıyallâhu anhâ)’ya:
– ‘Bana tavsiyelerde bulunacağın bir mektup yaz, yalnız yapacağını yeler hususunda bana zorluk çıkarma!’ dedi. Âişe, Muâviye’ye:

– ‘Allah’ın selamı, üzerine olsun! Bundan sonra şunu söyleyeceğim: Ben, Rasulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem)’i şöyle buyururken işittim:
– ‘Kim insanlar gücense bile Allah’ın rızasını isterse Allah o kimseyi insanların sıkıntısından kurtarır. Kim de Allah’ın gücenmesine karşılık insanları hoşnut etmeye çalışırsa Allah da o kimseyi insanlara havale eder. Allah’ın selamı üzerine olsun’ dedi.”