Allah’ın İsimlerinin Anlamı -3

By | 1 Ekim 2014

esmaül hüsna sayısıEL FETTÂH: Fettâh
Her türlü zorlukları açan ve kolaylaştıran günde 489 Maddi manevi hayırlar için okunur.Ya Fettah isminin zikrine devam edene Allah hayır ve bereket ihsan eda Darlık ve sıkıntı çekmez. Okuyanın kalbi nurlanır, işleri kolaylaşır. Makam ve mertebesi yükselir, kimseye muhtaç olmaz. Sabah namazları ardından sağ elini kalbine koyarak 71 defa okuyanın kalbi temizlenir. Ya tarken okuyana rüyasında bilmediği şeyler gösterilir. Zor bir durumda kurtuluşa ermek için niyet ederek utarit saatinde 489 defa okunur. Düşmi nının dost olması niyetiylede utarit saatinde 489 defa okunmaya devan edilirse düşmanı dost olur.

EL ALÎM: Alim Her şeyi çok iyi bilen günde 150 ilim zenginliği için okunur.Ya Alim zikrine devam eden gizli sırlara vakıf olur. Herşey ona beyan olur. Okuyanın ilmi artar, hikmetli konuşur ve yüce makamlara erişir. El Alim ismini yazıp suda silip içenin anlayışı ve zekası artar.

EL KÂBID: Kâbid Sıkan, Daraltan günde 903 Zalimin zülmünden kurtulmak için.Ya Kabid ismini okumaya devam eden kişi heybetlilik ve celallik kazanır. Kimse düşmanlık etmeye, hakkında dedikodu yapmaya cesaret edemez. Okuyan kötü huylarından kurtulur. Düşman şerrinden korunmak için 903 defa okunur, iki ay günde 10000 defa okuyana bazı sır perdeleri açılır.
EL BÂSIT: Bâsit Açan, Genişleten günde 72 İşlerin büyümesi mal ve paranın bereketi için okunur.Ya Basit ismini zikreden kişi korktuğu şeylerden emin ve güven içinde olur. Kalbindeki korku ve endişeler gider. Kalbi geniş olur. Keyfi ve neşesi artar. Sıkıntılarından kurtulur. Rızkı ve itibarı artar. Kalp gözü açılır. Hergün sabah namazından sonra 72 defa Ya Basit ismini zikredenin rızkı bollaşır.

EL HÂFIZ: Hafıd
Yukardan aşağıya indiren alçaltanGünde Zikir Sayısı: 1481 Kötüden ve belalardan korunmak için okunur.Ya Hafız ismini zikreden; korku, telaş, kötülük ve fenalıklardan emin olur ve korunur. Okuyana düşman saldıramaz. Cin, şeytan ve insan şerrinden korunur. Bu isim; korunması için, neye okunursa, o şey muhafaza olur, korunur.
ER RÂFİ’: Râfı Yukarı kaldıran, yükselten Günde Zikir Sayısı: 351 İnsanlar arasında ve işinde yükselmek için okunur.
Ya Rafı ismini zikreden her türlü hayırlara vesile olur. Rızkı ve derecesi artar. İnsanlar arasında yüksek mertebelere ulaşır. Düşmanlarının kalbinde korku ve ürperti olur. Fakirlikten ve zalim şerrinden muhafaza olur.
ELMUİZZ:  Muiz
İzzet veren, ağırlayan Günde Zikir Sayısı: 117 Fakir ve zelillikten kurtulmak için okunur.
Ya Muizz zikrine devam eden kişi aziz olur. Gücü, kuvveti artar. Kadri yücelir. Mahlukata karşı heybetli görünür. Kimseden korkmaz.
EL MUZİLL: Müzil
Ya Muzill ismini zikreden kişiye, istediği düşmanını Allah zelil kılar. Düşman ve zalim şerrinden emin olur, korunur. Düşmanını hezimete uğratır.
ES SEMî’: Semi
Herşeyi iyi işiten günde 180 Duaların kabulu için okunur.Ya Semi ismini zikredenin duaları kabul olur. 7 gün oruç tutup, halvete girerek Ya Semi ismini zikreden ulvi ruhların sesini işitir.
EL BASÎR: Basir
Her şeyi iyi gören Günde Zikir Sayısı: 112 Acziyetin kalkması için okunur.
Ya Basır ismini zikredenin dünya ve ahiret korkuları kalmaz. Basiret gözü açılır. Tüm kötülüklerden korunur. İstek ve arzuları gerçekleşir. Ya Basır ismini her sabah 302 defa zikreden gizli husus ve hadiseleri öğrenir. Ya Allahü Ya Basır isimlerini zikredenin içi temizlenir. Allah’ın rahmetini kazanır. Gözleri nurlanır.
EL HAKEM: Hakem
Hükmeden, hakkı yerine getiren Günde Zikir Sayısı: 68 Haklı davasını kazanması için okunur.
Ya Hakem ismini zikredenin içi, alemin sırlarıyla dolar. Sözü geçerlive tesirli olur. Allah katında mertebesi yükselir. Eşyaların sırrına vakıf olur. Anlama ve kavrama gücü artar.
ELADL: Adi
Çok Adaletli Günde Zikir Sayısı: 104 Adaletli olmak için Ya Adi ismini zikredenin maddi ve manevi hali düzelir. Hakim ve hükümet görevlileri her gün sabahları 104 defa Ya Adi ismini zikrederlerse, adalet üzere hareket ederler, adaletten ayrılmazlar. Gece yarısından sonra 104 defa Ya Adi ismi zikredildikten sonra bir zalime beddua edilirse; o zalim perişan olur.
ELLATÎF:  Latif
En ince işlerin bütün nceliklerini bilen, kullarına iyilikler ulaştıran günde 129 Dileklerin olması, kısmet ve rızık için Okunur.
Ya Latif ismi; insana her hususta fayda veren, havassı en çok olan isimlerden biridir. Ya Latif ismini zikreden huzura kavuşur, her şeyde başarı¬lı olur. Maddi durumu düzelir. Hasta olan iyileşir. Sıkıntı ve bunalımdan kurtulur. Arzu ve isteklerine kavuşur. Günde 16641 defa okunması tavsiye edilmiştir
EL HABİR: Habir
Herşeyin iç yüzünden gizli taraflarından haberdar Günde Zikir Sayısı: 812 Hafıza ve idrakin genişlemesi için
Ya Habir ismini zikredende ruhaniyet kesbeder, eşyanın sırrına vakıf olur. Kötü ahlak ve zalim şerrinden kurtulur. Rüyasında istediği şey hakkında bilgi alır. 40 gün 7000 defa okuyan bu ismin hadimi ile görüşür.
ELHALÎM: Halim
Suçlara karşı hemen ceza vermeyen yumuşak davranan, süre veren günde 88
Ya Halim ismini zikreden arifler zümresinden olur. Merhametli ve sözü geçen bir kişi haline gelir. Dünyayı bırakıp, tâata yönelir. Sinirli ve asabi olan kişiler okursa durumları düzelir.