Allah’ın İsimlerinin Anlamı -2

By | 1 Ekim 2014

esmaül hüsna sayısıELAZÎZ: Aziz
Mağlup edilmesi mümkün olmayan galip günde 94 Düşmanlara galip gelmek için okunur.Ya Aziz ismini zikreden kişi, kendini insanlara sevdirir. İşi ve istekleri geri çevrilmez. Hem insanlara, hemde ruhanilere karşı sözü geçen, itibar sahibi bir kişi olur. Ya Aziz ismi 7 gün düşmanının helaki niyetiyle oku­nursa, kişinin düşmanı helak olur. 40 gün sabah namazından sonra 40 defa okuyan fakirlikten kurtulur. Kimseye muhtaç olmaz. Hergün evden çıkar­ken, 94 defa Ya Aziz ismini zikreden dünya ve ahirette bahtiyar olur.

ELCEBBÂR: Cebbar
Eksikleri tamamlayan, dilediğini zorla yaptırmaya müktedir olan günde 206İstek ve arzuların olması için.Ya Cebbar ismini zikreden kişiye bütün insanlar itaat edeler, o kişiye kötülük yapmaya cesaret edemezler. Ya Cebbar ismi bir düşmanın helaki için 206 defa okunur. Ya Cebbar ve Zülcelali Vel İkram isimlerini beraber yazıp üzerinde taşıyan bütün insanlara güzel görünür. Her gören saygı ve sevgide bulunur.
EL MÜTEKEBBİR: Mütekkebbir
Her şeyde ve her hadisede büyüklüğünü gösteren günde 662 kez İzzete ve refaha nail olmak için okunur.Ya Mütekebbir ismini hergün okuyan konuştuğu zaman karşısmdakileri tesiri altında bırakır. Okuyanın hayır ve bereketi çoğalır. Her gün sabah namazının ardından 664 defa Ya Mütekebbir ismini zikreden itibarlı olur. Karşısındakiler ona itaat eder, sözü geçen bir kişi olur. Her gün müşteri saatinde 262 defa okuyanın bereketi artar. Kötü davranışları olan ve sürekli haram işleyen kişinin üzerine 262 defa okunursa o kişi davranışlarını düzeltir.
ELHÂLIK:  Halik
Bütün varlığı, halleri ve hadiseleri, tayin ve tesbit eden hepsini yoktan var eden.
Günde zikir sayısı: 731
Ya Halik ismini zikredenin kalbi nurlanır. Her işte başarılı olur. Bela ve kötülüklerden korunur. İyileşmesi zor akıl hastalığı olanlar bu ismi yazıp taşımaları halinde faydasını görürler. Çözülmesi zor olan bir işi olan kişi; kıbleye yönelip 5115 defa Ya Halik ismini zikredip, işinin çözülmesi için dua ederse işi hallolur.
EL BÂRİ’: bâri
Eşyayı ve herşeyin vucüdunu herşeyin birbirine uygun halde yaratan Günde Zikir Sayısı: 214 İşinde Başarılı olur, şöhret bulur.
Ya Bari’ ismini 7gün lOOdefa okuyan selamete erer ve afetlerden koru-nur. Günde 210 defa şems saatinde okuyan; düşmanlarını yener, feraha erer ve zihni, aklı gelişir. En az bir sene okumaya devam eden şifa verir. Şifacı olur. Ağır işler kolaylaşır. Ya Bari’ ismini 45360 defa abdestli ve kıbleye yönelerek okuyan; ardından isteği doğrultusunda dua ederse isteği gerçekleşir, duası kabul görür. Başı ağrıyan kişi El Bari’ ismini gümüşe yazıp başında taşırsa baş ağrısından kurtulur
EL MUSAVVİR: Musavvir
Tasvir eden, herşeye bir biçim ve özellik veren günde 336  Maksat ve merama ulaşmak için
Ya Musavvir ismini zikreden başladığı işte başarılı olur, geri kalmaz ve yaptığı iş bozulmaz. Sanatkarsa sanatında başarılı ve üstün olur. Ya Musavvir ismini 365 defa hergün okuyan ruhanilerle irtibata geçer. Ya Musavvir ismini zikreden sıkıntılarından kurtulur, çocuğu ahlaklı olur. Günde 336 adet okuyan kişi düşmanını dost yapar. Bir istek veya arzu için okunursa okuyanın arzusu gerçekleşir.
EL ĞAFFÂR: Gaffar

Mağrifeti pek çok günde 1281  kez Ya Gaffar zikrine devam eden günahlarından, hata ve isyanlarından mağfiret bulur. Affolunur. Hasımlarmın gözünde görünmez olur. Kavga ve savaş durumunda düşmanları tarafından görülemez. Gaffar ismini zikreden Allah’dan merhamet istemiş olur. Günde 1200 defa okuyan maddi ve manevi halini düzeltir. Gizli şeylerin esrarına vakıf olur. Sinirlenip herşeye parlayan kişiler bu ismi okursa öfkeleri yatışır. Kurşun levha üzerine yazıp üzerinde taşıyan zalimlerin şerrinden korunur.
EL KAHHÂR:Kahhar
Herşeye her istediğini yapacak şekilde galip ve hakim olan günde 306 Zalimleri kahretmek için
Kahhar ismi; düşmanı kahretmek ve düşmanı helak etmek gibi bir tesire sahiptir. Ya Kahhar ismini her gün okuyanların kalbinde dünya sevgisi kalmaz. Nefsine yenik düşmez. Düşmanlarını hezimete uğratır. Düşmanı-na karşı beddua da bulunsa düşmanı helak olur. Şehvet ve hırstan kurtulur.
EL VEHHÂB: Vehhab Her türlü nimeti devamlı bağışlayan günde 196 Sıkıntısız borçsuz bir hayat için okunur.
Ya Vehhab ismini sürekli zikreden kişinin rızkı artar, maddi sıkıntıların-dan kurtulup, refaha erer. Mahlukata karşı güçlü ve heybetli görünür. Dua edilirken 7defa zikr olunursa duanın kabulune vesile olur. Zeka ve anlama güçlüğü olanlara yazılarak içilirse faydası olur.
ER REZZÂK: Rezzak
Yaratılmışlara faydanılacak şeyleri ihsan eden günde 308
Bol rızıklı ömür için okunur.
Her sabah namazından sonra 308 defa Ya Rezzak ismini zikredenin rızkı artar, maddi sıkıntıları sona erer. Aç kamına günde 20 defa okuyanın zekası ve zihni açılır. İşini gördüreceği kişinin yüzüne 26 defa okunursa işi görülür. Kötülüklerden ve fitnelerden korunmak için sabah namazı vaaz girmeden evin dört tarafına onar defa Ya Rezzak ismi okunarak üflenir. Fettah Ya Rezzak isimlerini hergün beraber okuyana; kapalı kapılar aç: 3 maddi sıkıntıya uğramaz, rızkı artar.