Allah Yolunda Savaşan Kimselerin Alacağı Sevap

By | 12 Kasım 2014

Bedir savaşıAbdullah ibn Amr (radıyallâhu anh)’dan rivâyet edildiğine göre Rasulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmaktadır:
“Allah yolunda gaza ganimet elde eden bir ordu, ahirette alacağı ecirlerinin üçte kişini dünyada peşin almış olurlar ve kendilerine üçte bir ecir kalmış olur. Eğer ganimet elde edememişlerse onlan ecirleri ahirette kendilerine tam olarak verilir.”
Bu hadiste, savaşa katılıp da savaştan ganimet elde ederek sağ-salim yurtlarına dönen mücâhidlerin, ahirette ellerine geçecek olan cihad sevabının üçte ikisini dünyada iken peşin olarak almış olacaklarını, savaştan bir ganimet elde etmeden dönen veyahut da yurduna dönemeden savaş meydanında can veren mücâhidlerin ise, bu rihadlarının sevabını ahirette tam olarak alacaklarını ifade etmektedir.
Ebu Hureyre (radıyallâhu anh)’dan rivâyet edildiğine göre, Rasulullah (sallallâhu îleyhi ve sellem) şöyle.buyurmaktadır:
“Bir kimse gaza etmeden ve gaza etmeyi gönlünden geçirmeden ölecek olursa münafıklığın bir şubesi üzerine ölür.”
Burada Allah yolunda hiçbir savaşa çıkmadan veya Allah için savaşa çıkmayı samimi olarak gönlünden geçirmeden ölen bir kimsenin bir çeşit nifak üzere öleceği belirtilmektedir.
Ebu Ümâme (radıyallâhu anh)’dan rivâyet edildiğine göre, Rasulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmaktadır:
“Kim savaşa katılmaz veya savaşa katılan bir gaziyi savaş aletleriyle donatmaz veya savaşa giden mücahidin ailesine hizmette ona hayırlı bir vekil olmazsa, her türlü noksan sıfatlardan münezzeh olan Allah onu bir felakete uğratır.”
Yezid b. Abdi Rabbih rivayet ettiği hadisinde “Kıyamet gününden önce” Allah onu bir felakete uğratır şeklinde rivayet etti.