Rüyada Ferahlık Görmek Ne Demek ?

By | 12 Kasım 2014

Rüyada Ferahlık Görmek Ne DemekRüyada Ferahlık Görmek Ne Demek ?
Rüyada Ferahlık görmek ne demek? Rüyada Ferahlık görmek hayra yorulmalı ve mümkünse kimseye anlatılmamalıdır.
Rüyada Ferahlık gören bir kişi öncelikle Ferahlık görmenin neye işaret olduğunu güvenilir kaynaklardan öğrenmelidir. İşte rüyada Ferahlık görmek islami yorumu;
Bir kimsenin rüyâda ferahladığını ve sevindiğini görmesi, pek iyi değildir. Rüyâsında kendisini sevinçli ve ferahlık içinde gören kimsenin kedere, üzüntü ve sıkıntıya düşeceğine işâret eder şeklinde yorumlanır.
• İbn-i Sîrîn’in yorumu: Rüyâsında bir kişi tarafından sevindirilip ferahlandırıldığını görmek, rüyâ sahibinin o kimse yüzünden üzüntü ve kedere düşeceğine işârettir.
• Câfer-i Sâdık (r.a.)’ın yorumu: Kişinin rüyâda sebepsiz yere bir nedeni olmadan sevindiğini görmesi, onun ecelinin yaklaşmış olmasına işârettir şeklinde yorumlamıştır.
• Bazı yorumculara göre, rüyâda görülen ferahlık ve sevinç, Cenâb-ı Allah tarafından büyük ihsan ve ikrama mazhar olmaya işârettir şeklinde yorumlanmıştır.
• Rüyâda sevinmek, üzüntü ve kedere işârettir. Bu sebeple rüyâsında sevindiğini gören kişi, üzülür, üzüntü ve kedere düşer demek olur yorumda.
• Rüyâsında bir hastanın iyileşmesi veya bir tutuklunun hapisten çıkmış olmasından dolayı sevindiğini ve ferahladığını görmek, iyidir, hayırlı bir rüyâdır. Çünkü sevinmenin haklı bir sebebi vardır. İşte bu rüyâ hayra, güzelliklere ve sevinçlere işâret eder şeklinde yorumlanır.