AHZÂB SURE-İ ŞERİFESİNİN FAZİLETİ

By | 17 Eylül 2014

AHZÂB SURE-İ   ŞERİFESİNİN FAZİLETİAhzab suresini okuyan kimseler, melekler tarafından “çok şükreden kimseler olarak” çağrılır.
Bir kimse bu sure-i şerifeyi ceylan derisi veya muz yaprağı üzerine yazar ve evinde uygun bir yere assa, gerek kendisi ile, gerekse aile fertleri ile görüşen, konuşan ve tanışan kimse gayet çok olur.