Açıktan Günah İşlemek İle İlgili Hadisler

By | 8 Ocak 2015

Teenage Girl Holding PillowEbu Hureyre (radıyallâhu anh)’dan rivâyet edilmiştir:

“Rasulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem)’e:

– ‘Açıktan açığa günah işleyenler hariç ümmetimin hepsi (Allah tarafından) affedilmiştir. Açık günahlardan birisi de şudur: Kul, geceleyin (günah olan) bir amel işler, sonra o kimse Rabbinin o suçu (insanların gözünden) örtbas ettiği halde sabahlar. (Sabah olduğunda) kul:

– ‘Ey filanca kimse! Ben dün şöyle şöyle yaptım!’ der. Halbuki o kimse, Allah onu(n işlemiş olduğu günahı) örtbas ettiği halde gecelemişti. İşte Rabbi örtbas ettiği halde o kimse geceliyor, sabah olduğunda da Allah’ın örtbas ettiğini açığa çıkarıyor’ buyurdu.”