Author Archives: Gizem Bükümcü

Hangi Esma Hangi Hastalığa Şifadır

HANGi ESMÂ HANGi DERDE DEVADIR? Tıbbın henüz çare bulamadığı birçok hastalık var. Migren ve baş ağrısı da buna dahil… Bu hastalıkların birçoğu insani ölüme sevk ediyor. Ancak insaflı çok az sayıda hekimin ki buna bizim tabirle “Hekim-i Hazık” denir. Bunların haricinde büyük çoğunluğu şöyle bir Şey demez: dişim; biz, sizin hastalığınız konusun geleni netice alamadık.… Read More »

Pusulalı Sesli Seccade Uygun Fiyatlı

Pusulalı Sesli Seccade Uygun Fiyatlı Akıllı seccade modelleri, modern teknolojinin eseri olan son derece gelişmiş ürünlerdir. Buna rağmen, kullanımları gayet kolaydır ve ayrı bir beceri gerektirmez. Piyasada iki tür akıllı seccade modeli olduğunu söylemek mümkündür. İlki, sesli seccade, kuran okuyan seccade, namaz kıldıran seccade adlarıyla bilinmektedir. Bu tarz seccadelerin, beraberlerinde gelen ufak bir aparatları vardır.… Read More »

Allahın 99 İsmi

Allah, Rahmân (esirgeyen), Rahîm (bağışlayan), Melik (buyrukları tutulan), Kuddûs (noksanlıklardan arınmış), Selâm (yaratıklarını selâmette kılan), Mü’min (inananları güvenlikte kılan), Müheymin (hükmü altına alan), Azîz (ulu, galip), Cebbâr (dilediğini zorla yaptırma gücüne sahip olan), Mütekebbir (yegâne büyük), Hâlik (yaratıcı), Bârî (eksiksiz yaratan), Musavvir (her şeye şekil veren), Gaffâr (günahları örtücü, mağfireti bol), Kahhâr (isyankârları kahreden), Vehhâb… Read More »

Peygamberimizin İsim ve Anlamları

ALLAH RASULU (Sallellahu Aleyhi ve Sellem’in) İSİMLERİ VE NİTELİKLERİ Hazreti Cübeyr ibn Mut’im’den rivayetle: ‘Allah Rasulü (Sallellahu Aleyhi şöyle buyurdugunu işittim: “Benim isimlerimden bazıları şunlardır: 1-      Muhammed, 2-      Ahmed, 3-      el-Mâhî ki, Yiice Allah bu isimle küfrü siler. 4-      el-Haşr ki. Yüce Allah bütün insanları mahşerde benim ayağımın üstünde haşredecektir. 5-       el-Akib ki, bunun anlami da… Read More »

Allah Rasulünün Şemaili

ALLAH RASULU (Sallellâhu aleyhi ve Sellem)ŞEMAİLİ Hazreti Cabir ibn Semüre’den rivayetle: “Allah Rasulü (Sallellâhu Aleyh başının önünü ve sakalını şemt ederdi. Onun İçin başını yağladığı zaman görünmezdi. Başı dağınık olduğunda görünürdü. Sakalı sıkça idi. Sakalının kılları bol idi.” Hazreti Cabir onu anlatmaya devam ediyor. Bir kişi dedi ki: “Onun yüzü kılıç gibi idi.” Hayır, bilakis güneş ve ay gibi… Read More »

Esma’ül Hüsna’nın Keşfi

ESMÂÜ’L HÜSNÂ’NIN KEŞFİ  Esma’ül Hüsnayı tam anlamıyla keşfetmek, imkansız denebilecek kadar zordur. “Allah’ın isimlerinin Sırları”, çözebildiğimiz kadarıyla da olsa yapılan işi ve gayreti herkese takdir ettirdi. Her programcı ve sunucu aracılığı ile birçok telelevizyon programlarında konuşuldu. Her okuyup faydasını gören kimsenin eliyle ve diliyle yayıldı; dilden dile, gönülden gönüle ulaştı. Kabul etmeyenlere bile “acaba?” dedirttiğine… Read More »

Esmaül Hüsna Nedir

ESMA’ÜL HÜSNA NEDİR Esmaül Hüsna, arapça bir tamlama olup, “Güzel isimler” demektir. , Esmaül Hüsna denildiği zaman Yüce Allah’ın güzel isimleri akla gelir. Allah en güzel isimlerin sahibidir. Bunları okumak, ezberlemek ve manalarının şuuruna ermek büyük bir sevaptır. Peygamberimiz (s.a.v) bir Hadisi Şerifinde, “Muhakkak Allahû Teâlâ’ya mahsus olarak doksandokuz isim vardır. Her kim bunları okur… Read More »

Dua Tesbih Ve Zikirde Sayıların Önemi

DUA TESBİH VE ZİKİRDE SAYILARIN ÖNEMİ Kanaatimizce dua, tesbih ve zikirlerdeki sayılar hayatın ve ölüm ötesinin gerçek şifreleridir. Bunlar bir yere çıkıyor. İhtimal ki cennete ve cennetteki sarayların süsüne ziynetine veya orada Allah’ın lütfuyla verilecek diğer nimetlere, onların miktarına, kalitesine, çeşitliliğine veya ömrümüzün çeşitli dönemlerine ait sağlık ve afiyette bulunmamızdan kaynaklanan ve bir çeşit borcumuz… Read More »

Esma’ül Hüsna’nın Faydaları ve Miktarları

ESMAU’L HUSNANIN FAYDALARI VE MİKTARLARI Esmâü’l Hüsnâ, en bilinen şekliyle, Allah’ın 99 ismidir dedik ve bunlan yine Hz. Peygamberin saydığını naklettik. Bu isimlerin her biri, hatta daha fazlası Kur’ân-1 Kerim’de de mevcut. Bu isimlerle duâ eden cehennem ve kabir azapları görmeyecekleri, dolaysiyla cennete girecekleri yine hadisler- de bildirilen hususlardandır. Faydaları sadece uhrevi değil, ayni zamanda dünyevidir… Read More »

Esmaların Burçlarla İlişkisi

ESMALARIN BURÇLARLA OLAN İLİŞKİSİ Esmâların mutlaka kâinatın sahibinin gücünü ve iktidarını ortaya koyması bakımından yıldızlarla, burçlarla ve sair gezegenlerle hatta evrenin tamamı ile ilgisi kaçınılmazdır. İşin asli ve özü şöyle ifade edilebilir: Cenab-ı Hak, kâinatın tamamına hâkimdir ve bütün kâinatta; “Göğü Biz çok sağlam bir şekilde bina ettik, onu genişleten Biziz. Çünkü Biz geniş kudret… Read More »