Abdest Suyuyla Birlikte Günahların Çıkıp Gitmesi

By | 4 Kasım 2014

abdest-suyuyla-birlikte-gunahlarin-cikip-gitmesiEbu Hureyre (radıyallâhu anh)’dan rivâyet edildiğine göre Rasulullah (sallallahu  aleyhi ve sellem) şöyle buyurmaktadır:
“Müslüman yada mümin bir kul, abdest alıp yüzünü yıkarsa, gözleriyle baktığı her günah suyla yada suyun son damlasıyla yüzünden çıkar. Ellerini yıkadığı zaman ellerinin tuttuğu her günah suyla yada suyun son damlasıyla birlikte ellerinden çıkar. Ayaklarını yıkadığı zaman ayaklarının yürüyerek işlediği her günah, suyla yada suyun son damlasıyla birlikte çıkar. Nihayet o kul, günahlardan temizlenmiş olarak çıkar.”
Osmân b. Affân (radıyallâhu anhj’dan rivâyet edildiğine göre Rasulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmaktadır:
“Kim abdest alıp da bunu güzel bir şekilde yaparsa vücudundan günahları çıkar. Hatta tırnaklarının altından bile çıkar.”
Hadiste “günah” ile kastedilen, küçük günahlardır. Küçük günahların abdest suyuyla birlikte çıkıp gitmesi, Kadı İyâz’a göre mecaz ve istiaredir. Yani küçük günahların affedilmesidir. Günahlar cisim olmadıkları için hakikatte onların çıkması düşünülemeyeceğinden cisimlere benzetilmek suretiyle istiare yapılmış ve onların da çıktıkları belirtilmiştir.

Ebu Hureyre (radıyallâhu anh)’dan rivâyet edilmiştir:
“Rasulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem)’i şöyle buyururken işittim:
Ümmetim kıyamet gününde abdest izinden dolayı yüzleri nurlu, elleri ve ayaklan sekili olarak geleceklerdir. Buna göre sizden her kim bu parlaklığı daha fazla artırmaya güç yetirirse yapsın.”
Abdullah ibn Ömer (radıyallâhu anh)’dan rivâyet edildiğine göre Peygamber (sallallâhu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmaktadır:
“Allah, abdest üzerine abdest alan kimseye on abdest sevabı yazar.”
Ömer ibnu’l-Hattâb (radıyallâhu anh)’dan rivâyet edildiğine göre Rasulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmaktadır:
“Kim abdest alır, abdestini de güzelce alır, sonra da: “Eşhedu enlâ ilâhe illâllâhu vahdehu lâ şerike lehu ve eşhedu enne Muhammeden abduhu ve Ra- suluhu. Allahumme’c’alnî mine’t-tevvâbîne ve’c’alnî mine’l-mutetahhirîne”
Şahitlik ederim ki Allah’tan başka ilah yoktur. Tektir. Ortağı yoktur. Yine şahitlik ederim ki Muhammed O’nun kulu ve Rasulüdür. Allahım! Beni, tevbe eden kimselerden eyle. Beni tertemiz temizlenen kimselerden kıl) derse, ona, cennetin sekiz kapısı açılır ve dilediği kapıdan (oraya) girer.”