Çok Konuşmak

By | 23 Aralık 2013

çok konuşmak

Allah Teala (cc) şöyle buyuruyor:

“Hakkında bilgin olmayan şeyin üzerine dur­ma. Çünkü kulak, göz ve gönül bunların hepsi yap­tığından sorumludur.”

Bazı kardeşlerimiz çok konuşmayı bir ma­rifet sanıyorlar. İyi meziyetmiş gibi çok konuşma­yı alışkanlık haline getiriyorlar.

Hatta çok konuşmayı alışkanlık haline ge­tiren kimseler, “konuşma” diye ihtar edince ko­nuşanların sözlerini tekrar ediyorlar.

Çok konuşma düşkünü bir kardeşimiz şöyle dedi:

“Yarım saatten fazla konuşmadan dura­mam. Hiç olmazsa konuşmak için bir sebep bulurum” demişti.

Yukarıda zikrettiğimiz ayette Yüce Yaratan lüzumsuz konuşma, ilgisi, bilgisi olmayan şeyler üzerinde durulmasının sorumluluğu gerektirdiğini beyan ediyor.

Yüce Peygamberimiz (sav) ise şöyle bu­yurdu:

“Allah’ı zikir dışında çok konuşmayın, çünkü çok konuşmak kasvet verir.” (Allah zikri hariç.)

Müslüman boş vaktini Allah’ı zikir, dua, Kur’an okumakla geçirmelidir.

Allah Rasulü (sav) hayatının her zaman ve ânında Allah’ı zikrederdi.

“Hz. Aişe (ra) der ki, Allah Rasulü (sav) her za­man ve anında Allah’ı zikrederdi.”

Ayrıca şu kâinata bakarak Allah’ın kudret ve azametini düşünmelidir.