Ziyareti Allah İçin Yapmak

By | 17 Kasım 2014

Birbirine Ziyarete Giden Dostların Yemek Yeme EdebleriEbu Hureyre (radıyallâhu anh)’dan rivâyet edildiğine göre, Rasulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmaktadır:

“Bir kimse, diğer bir beldede bulunan (din) kardeşini ziyarete gitmek için yola koyulmuştu. Allah, bu kimsenin geçeceği yol üzerine (insan suretinde) gözcü bir melek oturttu. O kimse, meleğin yanına gelince, melek ona:

– ‘Nereye gitmek istiyorsun?’ diye sordu. Adam:

– ‘Şu beldede bulunan bir (din) kardeşimi ziyaret etmek istiyorum’ dedi.

Melek:

– ‘O din kardeşini ziyaret etmende kendin için düşündüğün bir menfaatin var mı?’ diye sordu. Adam:

– ‘Hayır, yoktur. Doğrusu ben onu sadece Yüce Allah için sevmekteyim.’dedi. Bunun üzerine melek, o kimseye:
– ‘Doğrusu ben, Allah’ın, sana: ‘Sen o kimseyi Allah için sevdiğin gibi muhakkak Allah’da seni sevmektedir” (müjdesini iletmek için yolladığı) elçisiyim.’ dedi.”

Ebu Hureyre (radıyallâhu anh)’dan rivayet edildiğine göre, Rasulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmaktadır:

“Kim bir hastayı ziyaret eder ya da Allah için bir (din) kardeşini ziyaret ederse (gökten) bir tellal (melek):
– ‘İyi yaptın. Attığın adımlar hayırlı olsun. Cennetteki yerin güzel olsun ‘diye seslenir.”