Zinadan Elde Edilen Para

By | 6 Aralık 2014

borc-paraAbdullah ibn Abbâs (radıyallâhu anh)’dan rivâyet edilmiştir:

Ebu Hureyre’nin, Peygamber (sallallâhu aleyhi ve sellem) şöyle buyurdu diyerek rivayet ettiği şu hadisten daha küçük günaha benzer hiçbir şey görmedim: Peygamber sallallâhu aleyhi ve sellem):

– ‘Allah, Adem oğluna zinadan payını takdir etmiştir. Hiç şüphesiz Adem oğlu, (ezelde takdir olunan) bu paya erişecektir. Dolayısıyla gözlerin zinası, (mahremi olmayan kadına şehvetle) bakmaktır. Dilin zinası, (zevkle) konuşmaktır. Nefis temenni eder ve şehvetlenir. Cinsel organ ise bunu ya gerçekleştirir yada (arzularını) yalanlar’ buyurdu.”

(Buhârî, İsti’zan 12, Kader 9; Müslim, Kader 20 (2657); Ebu Dâvud, Nikah 42-43 (2152); Ahmed b. Hanbel, Müsned, 2/276)

(Allah’ın, Ademoğlunun zinadan payını yazmasından maksat; o payı levh-i mahfuz’da tespit etmesidir.

“Ademoğlunun zinadan payı” sözüyle kastedilen ise insanın işleyeceği harama bakmak, harama dokunmak, dille zina yapmak gibi onu zinaya götüren sebeplerdir. Ancak peygamberler günah işlemediklerinden onlar için zinadan bir nasip yazılması söz konusu değildir.
Bazılarına göre bu sözle kastedilen, insanoğlunun yaratılışında var olan şehvet ve kadınlara meyil gibi şehevî kuvvetlerdir. Ancak peygamberler günahlardan masum olduklarından, onlar için zina söz konusu değildir.)