Erkek Hayvanı Dişiye Çektirme Ücreti

By | 6 Aralık 2014

erkek-hayvani-disiye-cektirme-ucretiAbdullah ibn Ömer (radıyallâhu anh)’dan rivâyet edilmiştir:

“Peygamber (sallallâhu aleyhi ve sellem), erkek hayvanı dişiye çektirme ücretini yasakladı.

(Buhârî, İcare 21; Ebu Dâvud, İcare 40 (3429); Tirmizî, Büyu’ 45 (1273); Nesâî, Büyu’ 94)

Ebu Saîd el-Hudrî (radıyallâhu anh)’dan rivâyet edilmiştir:

“Rasulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem), erkek hayvanı dişiye çektirme ücretini yasakladı.”

(Nesâî, Büyu’ 94)

(Hadisin metninde geçen “Asb-i Fahl”den maksat; erkek hayvanı, dişi hayvana damızlık olması için kiralamak demektir. Döl hayvanı, koç, teke, aygır ve diğer büyük veya küçük baş hayvanlardan hangisi olursa olsun hüküm aynıdır. Bir döl hayvanını dişiye çektirmek için kiralamanın hükmü hakkında âlimler ihtilâf etmişlerdir. Ebu Hanife, İmam Şafii ve başka âlimlere göre bu kiralama akdi geçersizdir, ücret almak da haramdır.)