Zengin Kimsenin, Borcunu Uzatması İle İlgili Hadisler

By | 29 Aralık 2014

zengin-kimsenin-borcunu-uzatmasi-ile-ilgili-hadislerEbu Hureyre (radıyallâhu anh)’dan rivâyet edildiğine göre, Rasulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmaktadır:

“Zengin kimsenin, borcunu geciktirmesi zulümdür. Sizden birisinin (alacağı) zengin bir kimseye havale edilirse (onu) kabul etsin.”

(Konu ile ilgili hadis, iki konuya temas etmektedir:

1. Zenginin borcunu geciktirmesi: Borcunu ödeme imkânına sahip olduğu halde, :Borcu ödemeyip geciktirmenin zulüm olduğu belirtilmektedir. Buradaki “zengin” den maksat, borcu ödemeye kadir olan kişidir. Cumhura göre, borcunu kasten ödemeyen kimse fasık olur. Yalnız borcunu ödemekten aciz olduğu için ödemeyi geciktiren kişi bu hükme girmez.

2. Alacaklının zengin birisine havale edilmesi hali: Burada zengin bir kimseye yapılan havaleyi kabul etmenin vacip yada müstehab olduğuna delalet vardır.

Havalenin sahih olabilmesi için; borcun belli olması, borcunu başkasının zimmetine aktaran kişinin ve alacaklının akıllı, kendisine havale edilen borcu kabul eden kimsenin hem akıllı ve hem de ergenlik çağına girmiş olması gibi şartlar yer almaktadır.)