Hiçbir Delile Dayanmaksızın Münakaşa Etmek İle İlgili Hadisler

By | 29 Aralık 2014

hicbir-delile-dayanmaksizin-munakasa-etmek-ile-ilgili-hadisler Ebu Hureyre (radıyallâhu anh)’dan rivâyet edildiğine göre Peygamber (sallallâhu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmaktadır:

“Kur’an hakkında (kişisel görüşe dayanarak) münakaşa etmek, küfürdür.”

Abdullah ibn Abbâs (radıyallâhu anh)’dan rivâyet edildiğine göre Peygamber (sallallâhu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmaktadır: .

“(Din) kardeşinle münakaşa etme. Onunla kırıcı şekilde şakalaşma ve yerine getiremeyeceğin sözü ona verme.”

Ebu Ümâme (radıyallâhu anh)’dan rivâyet edildiğine göre Peygamber (sallallâhu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmaktadır:

“Ben, haklıyken bile münakaşaya girmekten kaçınan kimseye cennetin kenarından; şakayla bile olsa yalan söylemeye yanaşmayan kimseye cennetin ortasından; ahlâkını güzelleştiren kimseye ise cennetin en yüksek yerinden bir köşk (verilmesin)e kefilim.”