Zekât’a Tabi Olan Mallar

By | 12 Haziran 2015

zekata-tabi-olan-mallar
Emvâl-i zahire (açık mallar) ise; sâime denilen (senenin çoğunu kırlarda otlayarak beslenen) hayvanlar, bir kısım arazi gelirleri, madenler, yer altındaki hazineler ve gümrüklere uğrayan ticaret mallarıdır.
Bunların tümü de belli ölçüde zekât’a tabidir.
Bâtınî (kapalı-gizli) malların zekâtını vermek, sahiplerinin din anlayışına bırakılmıştır. Bu kişiler, bu tür mallarının zekâtını, diledikleri fakirlere verebilirler.
Zahirî (açık) malların zekâtlarına gelince, İslâmî devlet, bunları özel memurları aracılığıyla toplayarak belli yerlere harcar.