Zekat Kimlere Verilir?

By | 10 Kasım 2014

Zekât Nasıl VerilirAbdullah ibn Abbâs (radıyallâhu anhumâ)’dan rivâyet edilmiştir:

‘Rasulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem), Muâz b. Cebel’i Yemen’e göndereceği zaman ona:
– ‘Gerçekten sen, Kitap ehli bir kavme gitmektesin.Gittiğinde ilk önce Allah’a kulluk etmeye çağır. Eğer Allah’a ibadet etmeyi bilirlerse, Allah’ın, gündüz ve gecelerinde beş vakit namazı onlara farz kıldığını bildir. Eğer bunu yapacak olurlarsa o zaman Allah’ın, zenginlerin mallarını zekatın alınıp fakirlerine verilmesini farz kıldığını bildir. Eğer buna itaat edecek olurlarsa, o zaman onlardan zekatı al. (Fakat) insanların mallarından m iyilerini almaktan da sakın! Mazlumun bedduasından da sakın! Çünkü mazlumun yaptığı dua ile Allah arasında perde yoktur’ buyurdu.”