Zalime Yardım Etmek

By | 7 Aralık 2014

Zalimlerin Zulmünü Önlemek İçinAbdullah ibn Ömer (radıyallâhu anh)’dan rivâyet edildiğine göre Peygamber (sallallâhu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmaktadır:

“Kim bir davada zulme yardımcı olursa Yüce Allah’ın gazabına uğrar.”

(Ebu Dâvud, Akdiye 14 (3598); İbn Mâce, Ahkam 6 (2320)