Zalimden Korkunca Okunacak Dua

By | 23 Eylül 2014

zalim ve kötülere yardım duasıİbn-i Ebi Şeybe’nin Lâhik îbn-i Hümeyd (r.a)’dan :

Duanın Arapçası :

Raziytu billâhi rabben ve bil’islami diynen ve bi muhammedin (s.a.v) nebiyyen ve bil Kur’ani hakemen.

Duanın Anlamı :

“Rabbü’l-Alemin olarak Allah’ı; din olarak Müslümanlığı; peygamber olarak Muhammed’i; hakem ve önder olarak Kur’an’ı kabul ettim ve bunlara razı oldum” derse, Allah onun zulmünden kendisini kurtarır” buyuruyor.