Tag Archives: zalime okunacak dua

Zalimden Korkunca Okunacak Dua

İbn-i Ebi Şeybe’nin Lâhik îbn-i Hümeyd (r.a)’dan : Duanın Arapçası : Raziytu billâhi rabben ve bil’islami diynen ve bi muhammedin (s.a.v) nebiyyen ve bil Kur’ani hakemen. Duanın Anlamı : “Rabbü’l-Alemin olarak Allah’ı; din olarak Müslümanlığı; peygamber olarak Muhammed’i; hakem ve önder olarak Kur’an’ı kabul ettim ve bunlara razı oldum” derse, Allah onun zulmünden kendisini kurtarır”… Read More »