Zalim Sultanın Yanında Hakkı Söylemek

By | 12 Kasım 2014

Zalimlerin Zulmünü Önlemek İçin

Ebu Saîd el-Hudrî (radıyallâhu anh)’dan rivâyet edildiğine göre Rasulullar (sallallâhu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmaktadır:
“En faziletli cihad, zalim sultanın karşısında hakkı söylemektir.”

Târik b. Şihâb (radıyallâhu anh)’dan rivâyet edilmiştir:
“Bir adam, ayağını (bineğinin) üzengisine koymuş olduğu halde Rasulull (sallallâhu aleyhi ve sellem)’in yanına gelip ona:
– ‘Hangi cihad daha faziletlidir?’ diye sordu. Rasulullah (sallallâhu aleyhi ve selem):
– ‘Zalim idarecinin karşısında hakkı söylemektir’ buyurdu.”