Yüzdeki Kılları Yolma İle İlgili Hadisler

By | 11 Aralık 2014

yuzdeki-killari-yolma-ile-ilgili-hadislerAbdullah ibn Mes’ûd (radıyallâhu anhj’dan rivâyet edilmiştir:

“Allah dövme yapan ve yaptıran kadınlara, yüzden kıl yolan ve yolduran kadınlara, güzellik için diş törpülettiren kadınlara, Allah’ın yarattığı şekli değiştiren kadınlara lanet etmiştir.”

(Buhârî, Libâs 82, 84, 85; Müslim, Libas 120 (2125); Ebu Dâvud, Teraccül 5 (4169); Tirmizî, Edeb 33 (2782); Nesâî, Zînet 23, 24, 26; İbn Mâce, Nikâh 52 (1989); Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/454)