Yunus (A.S.)

By | 12 Mart 2015

yunus-a-sYunus (A.S.)’a gelince:

Hak Teâlâ Hazretleri çeşitli kudretini Üzeyir (A.S.)’a gösterdikten sonra bir peygamber gelmesi iktiza etti. Öyle ki deniz karanlıklarında sakil (mahfuz) kalsın ve balık karnında vatan tutup (mukim) olsun.

Bundan sonra Yunus (A.S.) dünyaya geldi.

Yunus (A.S.)’ın hakikati ve ruhu Allahü Teâlâ’nın Zat isimleri nurundandır. Karanlıkların yokluğunda nurânî bir vücuda malik oldu-ğundan bu isim VÂCİD’dir, yâni vücud bulandır.

Yunus (A.S.)’in aklı ve kalbi Allahü Teâlâ’nm Sıfat nurundandır ve Allahü Teâlâ tarafından O’na gufran edildiği için onun adı GAFUR’dur. Böylece de denizde boğulmaktan kurtulmuştu. Nitekim Hak Celle ve Alâ Hazretleri şöyle buyurur:

«Biz de onun duasını kabul ettik. Kendisini gamdan, üzüntüden kurtardık. İşte biz mü’min olanları böyle kurtarırız.» (Enbiya sûresi, âyet: 88)
Yunus (A.S.)’ın nefsi Yüce Allah’ın fiil isminin ikisinin nurundandır. Bu nurun birinin adı MUKİT (ikâmet eden) birisinin de adı NAFİ (faydalı)’dır. Çünkü o, balığın karnında oturmuş ve manevî kuvvete kavuşmuştu. Sonra kavmi ile buluşmuş, onlara faydalı olmuş, onlar da kendisinden menfaat elde etmişlerdir.