Yolculuk Sırasında Yol Arkadaşına Yardımcı Olmak

By | 13 Kasım 2014

Yolculuktan-Dönerken-Eve-Haber-VermekEbu Saîd el-Hudrî (radıyallâhu anh)’dan rivâyet edilmiştir:

“Biz, bir defasında, Peygamber (sallallâhu aleyhi ve sellem)’le birlikte bir yolculukta idik. Ansızın bir adam devesinin üzerinde çıkageldi. Adam, gözünü, sağa ve sola çevirmeye başladı. Bunun üzerine Rasulullah (sailallâhu aleyhi ve sellem):

– ‘Kimin yanında fazla hayvan varsa onu hayvanı olmayan kimseye versin! Kimin de fazla azığı varsa onu azığı olmayan kimseye versin!’ buyurdu.”

Hadisin ravisi der ki: Rasulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem) mal çeşitlerinden zikrettiklerini zikretti. Nihayet biz gördük ki, bizden hiç kimsenin fazla bir hakkı kalmamıştır.
(Bu hadis, Hz. Peygamber (sallallâhu aleyhi ve sellem)’in sahabilerinin ihtiyaçlarının karşılanmasına gösterdiği özeni ve kavmin büyüğünün bağlılarını güzel ahlâka ve muhtaçlara yardım etmeye teşvik etmesinin gerektiğini açıklamaktadır.)