Yeni Doğan Çocuklara Meliku’l-Mulûk, Şâhinşâh (gibi) İsimler Koymak İle İlgili Hadisler

By | 5 Ocak 2015

yeni-dogan-cocuklara-melikul-muluk-sahinsah-gibi-isimler-koymak-ile-ilgili-hadislerEbu Hureyre (radıyallâhu anh)’dan rivâyet edildiğine göre Peygamber (sallallâhu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmaktadır:

“(Kıyamet günü) Allah katında en çirkin isim, (sahibinin dünyada iken)

“Meliku’l-Emlâk” (=Hükümdarların hükümdarı) ismiyle çağrılan kimse olacaktır.”

Ebu Hureyre (radıyallâhu anh)’dan rivâyet edildiğine göre, Rasulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmaktadır:

“Kıyamet gününde Allah’ın en fazla gazab edeceği en pis ve en kindar adam, “Meliku’l-Emlâk” ( = Hükümdarların hükümdarı) adıyla isimlenen kimsedir. Allah’tan başka Melik yoktur.”

(Şahinşah ise “padişahlar padişahı”demektir.)