Çocuklara Hoş Olmayan İsimler Koymak İle İlgili Hadisler

By | 5 Ocak 2015

cocuklara-hos-olmayan-isimler-koymak-ile-ilgili-hadislerHz. Ömer (radıyallâhu anh)’dan rivâyet edildiğine göre Rasulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmaktadır:

“Râfi’ (Taşıyan), Bereket (Artma/fazlalaşma) ile Yesâr (Kolaylık) isminin konulmasını yasaklayacağım.”

Câbir b. Abdullah (radıyallâhu anh)’dan rivâyet edildiğine göre Rasulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmaktadır:

“Allah dilerse, eğer ömrüm yeterse ümmetime Nâfi’ (Faydalı), Eflah (Gayesine erişen) ve Bereket isimlerinin konulmasını yasaklayacağım.”
(Bir Müslüman, çocuğunun şahsiyetini zedeleyecek ve onu toplum arasında küçük düşürecek isimler vermekten kaçındığı gibi, onun karakterine, psikolojisine olumsuz yönde etki edecek, ondaki isyankarlık duygusu, küçüklük yada büyüklük kompleksi doğuracak isimler koymaktan sakınmalı, Allah ve Rasulünün tavsiye ettiği kulluk, Allah yolunda hizmet gibi ulvi duygular ilham eden isimler koymalıdır.)