“Dehr’e Sövmek İle İlgili Hadisler

By | 5 Ocak 2015

dehre-sovmek-ile-ilgili-hadislerEbu Hureyre (radıyallâhu anh)’dan rivâyet edilmiştir:

“Rasulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem)’i şöyle buyururken işittim:

Yüce Allah: ‘Adem oğlu dehre sövüyor. Halbuki dehr Benim. Gece ve gündüz benim elimdedir’ buyurdu.”

Ebu Hureyre (radıyallâhu anh)’dan rivâyet edildiğine göre Rasulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmaktadır:

“Sizden birisi asla: ‘Ey zarara uğrayası dehr!’ demesin. Çünkü Allah, dehr (sahibi)dir.”

(Hadiste “dehr”den maksat; gece ile gündüzü döndüren ve bütün işleri bunların içinde çeviren Allah’tır. Dolayısıyla “dehre sövmeyin” demekten maksat, dehrin yaratıcısına sövmeyin demektir.

Burada “dehr Benim” demekten maksat ise; ben dehrin sahibiyim ve yaratıcısıyım demektir.)