Yeminin Çeşitleri Nedir?

By | 22 Ekim 2014

yemin-ile-ilgili-sorularYeminin çeşitleri nelerdir?

Üç çeşit yemin vardır. Bunlar:

1. Yemin-i Lağv (Geçersiz yemin): Yemin kastedilmeden “evet vallahi, hayır vallahi” gibi ağız alışkanlığı ile sarfedilen sözlerdir. Böylesi sözlerle yemin oluşmaz. Vebali olmaz ve keffareti de gerektirmez. Ancak bu şekilde anlamsız olarak ağzı alıştırmak güzel bir şey değildir.

2. Yemin-i Gamûs (Aldatıcı yemin): Sahibini günahkar yapan, yalan yere yapılan yemindir. Bir şeyi görmediği halde, bilerek yalan yere “Vallahi gördüm” demek gibi. Yeminin bu çeşidinde yemin eden büyük günah işlemiş olur, ayrıca keffaret gerekir.

3. Yemin-i Münakide: Bu da geleceğe ait yapılan yemindir. Vallahi yapacağım” gibi. Bu tür yeminde vacip ve mübah olanı yerine getirilmelidir. Yerine getirilmezse fidye gerekir. Ancak “Vallahi onu öldüreceğim” gibi haram olan bir iş için yapılırsa bu yemini bozmak ve keffaretini vermek gerekir