Yemek Yedirmek

By | 13 Kasım 2014

olunun-ailesi-icin-yemek-hazirlamakAbdullah ibn Amr (radıyallâhu anh)’dan rivâyet edilmiştir: “Bir adam, Peygamber (sailailâhu aleyhi ve sellem)’e:
– ‘Davranış bakımından İslam’ın hangi yönü daha hayırlıdır?’ diye sordu. Peygamber (sailailâhu aleyhi ve sellem):
– ‘Yemek yedirmen ve tanıdığın ile tanımadığına selam vermendir’ buyurdu.” Ebu Hureyre (radıyallâhu anh)’dan rivâyet edildiğine göre, Rasulullah (sailailâhu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmaktadır:
“İki kişinin yemeği, üç kişiye yeter. Üç kişinin yemeği de dört kişiye yeter.”
Câbir b. Abdullah (radıyallâhu anh)’dan rivâyet edildiğine göre, Peygamber (sailailâhu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmaktadır:
“Bir kişinin yemeği, iki kişiye yeter. İki kişinin yemeği, dört kişiye yeter. Dört kişinin yemeği de sekiz kişiye yeter.”