Yecüc Mecüc Nedir?

By | 24 Nisan 2014

yecüc mecüc

Ayet: “Dediler ki: ‘Ey Zülkarneyn, gerçekten Ye’cüc ve Me’cüc, yeryü­zünde bozgunculuk çıkarıyorlar, bizimle onlar arasında bir sed inşa et­men için sana vergi verelim mi?’ Dedi ki: ‘Rabbimin beni kendisinde sağ­lam bir iktidarla yerleşik kıldığı (güç, nimet ve imkan), daha hayırlıdır. Madem öyle, bana (insani) güçle yardım edin de, sizinle onlar arasında sapasağlam bir engel kılayım. Bana demir kütleleri getirin.’ İki dağın ara­sı eşit düzeye gelince, ‘Körükleyin’ dedi. Onu ateş haline getirinceye ka­dar (bu işi yaptı, sonra) dedi ki: ‘Bana getirin, üzerine eritilmiş bakır dö­keyim.’ Böylelikle, ne onu aşabildiler, ne onu delmeye güç yetirebildiler.” (Kehf; 94-95-96-97)

Hadis: “Cenâb-ı Hak (kıyâmete yakın) Yecüc Mecüc‘ü gönderir. Bunlar, yüksek yerlerden akın edecekler, ilk kâfile Taberiyye gölüne uğ­rayıp oradan geçecektir.” (Riyâzü’s-Sâlihîn)

Hikâye: İnkarcı ve Bozgunculuk Yapan Bir Kavim

Yecüc ve Mecüc‘den Efendimiz kıyamet alametlerinden biri olarak bahseder. Bunlar Kur’ân’da geçtiği haliyle dünyada bozgunculuk çıkaran inkârcı bir kavimdir. İnsanlara zulmeden Yecüc Mecüc kavmini durdur­mak için Hz. Zülkarneyn bir sed yapmıştır. Bu şeddin yıkılması da kıya­met alametlerindendir. Sed yıkıldığında Yecüc Mecüc her tepeden ha­reket edeceklerdir. Bazı kaynaklarda Zülkarneyn’in yaptığı bu şeddin, Orta Asya’da, Himalayalar’da olduğundan bahsedilir. Deccal de aynı dö­nemde ortaya çıkıp, Yecüc ve Mecüc’e yardım edecektir. Her ikisinin yok edilmesi de Hz. İsa’nın yeryüzüne tekrar inmesi sırasında olacaktır.