Hz. Davut Peygamber

By | 24 Nisan 2014

hz.davut peygamber

Ayet: “Ey Dâvud, biz seni yeryüzünde (senden öncekilerin yerine) hü­kümdar yaptık. İnsanlar arasında adaletle hükmet, keyfine uyma. Sonra seni Allah yolundan saptırır. Allah’ın yolundan sapanlara, Allah’ın hesap gününü unuttuklarından dolayı çetin bir azap vardır. ”

(Sad; 26)

Hadis: “Allahu Teâlâ’ya en sevimli oruç, Dâvûd‘un orucudur. O, bir gün oruç tutar, bir gün iftar ederdi. Allah’a en sevimli namaz da Dâvûd namazı idi. O, her gecenin yansında uyur, üçte birinde de (nafile) namaz kılardı. Altıda birinde de yine uyurdu.”

(Müslim, Siyam, 183; Nesâî, Siyam, 69)

Hikâye: Yükselen Nur’un Mahiyeti

Hz. Davut Peygamber, bir gün Zebur okurken kitaptan bir nur yükseldiğini; bu nurun odayı doldurduğunu ve kalbinin rahatladığını gördü… Ve bu hal, her Zebur okuyuşunda tekrar etti. Nurun mahiyetini Allahu Telala’ya sordu: “Ya Rabbi bu nur neyin nesidir?” “O, habibim Muhammed Musta­fa’nın (sav) nurudur. Cümle âlemi onun hatırına yarattım.”

Bu tüyler ürperten ilahi cevap üzerine Hz. Davut Peygamber, yüksek ses­le “Lailahe illallah Muhammedün Resûlullah” dedi. Bütün yırtıcı hayvan­lar, kuşlar, böcekler ve yılanlar, çevresine toplandılar ve: “Öyledir ya Da­vut!” diyerek onu doğruladılar.

Bu olaydan sonra Hz. Davut Peygamber, Zebur okumaya başlarken kelime-i tevhit söyler oldu.