Yatağa Yatıp Uyanmak İstendiği Zaman Okunacak Dua

By | 28 Ekim 2014

yatma-sekli-ve-o-an-okunmasi-gereken-dualarAllah Tealâ buyurur:

Göklerin ve arzın yaratılışında, gece ile gündüzün değişmesinde, (Allah’ın kudret ve azametine, varlığına ve eşsizliğine) delâlet eden pek çok alâmetler vardır. O kimseler ki, ayakta iken, otururken ve yatarlarken (her hallerinde) Allah’ı anarlar (zikrederler)…

(Bu ayeti kerîmenin delaletiyle anlaşılıyor ki, yatarken dahi düşünüp Allah’ı zikretmek gereklidir.)

• Huzeyfe ve Ebû Zerr’den -radıyallâhu anh- rivayet edildiğine göre demişlerdir ki: “Resûlullah -sallallâhu aleyhi vesellem- yatağına büründüğü zaman şöyle derdi:

“Bismikallâhumme ahyâ ve emûtu” (Allah’ım, Senin adınla dirilirim ve ölürüm.)”

• Berâ ibn-i Azib’den -radıyallâhu anh- ve Hazreti Ali’den -radıyallâhu anh- rivayet edildiğine göre:

“Resûlullah -sallallâhu aleyhi vesellem-, (damadı) Ali’ye ve (kızı) Fâtımâ’ya şöyle buyurdu: Yatağınıza büründüğünüz zaman, (yahud döşeğinize girdiğiniz zaman) Otuz üç kez tekbir getirin (Allahu Ekber, deyin), otuzüç kez tesbîh çekin (Subhânallah, deyin), otuzüç kez de hamd getirin (Elhamdülillah, deyin).”

Bir rivayette, “Otuzdört tesbîh getirin” dir. Başka bir rivayette de, “Otuzdört tekbir getirin” şeklindedir.

Hazreti Ali der ki: Ben bunu Resûlullah -sallallâhu aleyhi vesellem-‘den duyalı beri bırakmadım (her gece bu virde devam ettim). Kendisine soruldu:

– Sıffîn (savaşının şiddetli) gecesinde de mi, bırakmadın?

– Evet, Sıffîn gecesinde de, bırakmadım, dedi.

• Ebû Hureyre’den -radıyallâhu anh- rivayet edildiğine göre, demiştir ki, Resûlullah -sallallâhu aleyhi vesellem- şöyle buyurdu:

“Sizden biriniz, yatağına gireceği zaman, eteğinin içi ile silksin; çünkü insan (kalktıktan sonra yatağına) hangi şeyin oturduğunu bilmez. Sonra şöyle desin:

“Bismike rabbî vada’tü cenbî ve bike erfauhu in emsekte nefsi ferhamhâ ve in erseltehâ fehfezhâ bimâ tahfezu bihî ibâdeke’s-sâlihîn. (Rabbim, Senin isminle yanım üzere yattım ve Seninle (kudretinle) onu kaldırırım. Eğer canımı alırsan, ona merhamet et ve eğer onu salıverirsen, salih kullarını koruduğun şeyle onu da koru)

Bir rivayette: “Yatağını üç defa silksin” şeklindedir.

• Hazreti Aişe’den -radıyallâhu anh- rivayet edildiğine göre, demiştir ki:

“Peygamber -sallallâhu aleyhi vesellem- her gece yatağına girince, avuçlarını bir araya getirir, sonra onlara üfürür ve ikisine şunları okurdu: İhlâs sûresini, Felak ve Nas sûrelerini… Sonra iki avucu ile bedeninden ulaşabildiği yerleri sıvardı. Önce elleriyle baş ve yüzünden başlayarak mesheder ve vücudun ön tarafını da böyle sıvardı. Bunu üç defa yapardı