Yalan ve Acı Meyvesinden Sakın !

By | 1 Ağustos 2019

Aile ve insan ilişkilerinde güven çok önemlidir. Kişi­ler arasında güveni yitirecek bir tavır yahut söz aile iliş­kilerini tehlikeye sokmaktadır.

Güven insanların birbirlerine oransız ve sınırsız sev­gi, saygı duydukları bir his ve anlayıştır. Tabii ki bunu sınırlandırdığımız kişiler vardır fakat bu ona olan güven derecemizle orantılıdır.

Yalan söylemek, bir kişiyi aldatmak; güven duygula­rını sarsmak ve tüm bağları koparmak anlamına gelmek­tedir. Yalancılık çok kötü ve sonu olmayana bir hastalık­tır. Bir insan yalan söylemeye alışmışsa, bundan vazgeç­mesi oldukça zor olacaktır. Kalbinde yalanın yer buldu­ğu insan, kendi doğrularında saparak artık uydurmuş ol­duğu yalana kendini ve diğer tüm insanları inandırmış olur.

Müslüman için yalan; asla mümkün olmayan bir huydur ve dinimizin kesin olarak yasakladığı davranışlar arasına girer.

Günah ve çirkef bataklığına sürükleyen yalan, za­manla iftira gibi ağır bir zillete dönüşür ve gerçekten ge­ri dönülemeyecek hatalara doğru yol alır.

Yalan ve yalancılıktan kaçınılmalıdır. Bir sözün ya­lan olduğunu bildiğimiz halde dinlemeye devam etme­meliyiz. Yalan duyan kulaklar, yalana alışır ve kendi ağ­zımızdan çıkanları işitemez olurlar. Kendimizi yalanın kucağına atmaktan sakınalım. Dünya ve ahiretimizi hüs­rana uğratacak bu kötü hasletten olabildiğince uzak ka­lalım.

Birbirimize ve insanlara olan güvenimizi yitirmemek adına yalandan uzak duralım ve uzak tutalım. Evlatları­mızı bu konuda eğitelim ve ne denli yanlış bir şey oldu­ğunu anlatalım. Onları yalana teşvik edecek hallerden kaçınalım. Huzur ve güven dolu bir evin, ailenin temel­lerini atalım.