Asıl Dost Allah(cc)’tır

By | 1 Ağustos 2019

Her kim beşer ile dost olmaya ve onlara şirin, sevim­li, güzel görünmeye çalışıyorsa, bilsin ki; Allah (cc) ile dost olmayan, irtibat kurmayan, rızası için gayret göster­meyen, yaratmış olduklarının sevgisini, saygısını ve gü­venini kazanamayacaktır.

Dünya üzerinde her ne varsa Allah (cc)’ın ismi ve iz­ni ile yaşamaktadır. Allah (cc)’ın rıza gösterdiği herkes mutlu olur ve mutluluğun kapılarını aralar. Netice olarak mutluluk ve huzur Allah (cc)’ın dilemesi, rızası ve dost­luğu ile tesis edilecektir.

Kendisine başka dostluklar, geçici hevesler ve fani duy­guları dost edinmeye çalışanlar yanılgı ve hüsrana düş­müş kimselerdir. Kuracakları dostluklarda huzur ve mut­luluğu bulamadıkları gibi, zorluk, elem ve sıkıntı yol ar­kadaşları olmuştur.

Yüce Allah (cc), bir kulunu sevdiği zaman Cebrail (a.s.)’a nida da bulunarak:

“Ben falanı seviyorum sizde sevin” der. Cebrail (a.s.), tüm gök ehline duyurarak Allah (cc) falanı seviyor sizde sevin der ve melekler insanlar arasında dolaşarak o kişi­nin sevgisini insanlar arasında yerleştirir.

Yine Allah (cc), bir kişiye buğz ettiği zaman nida da bu­lunur ve tüm gök ehli o kişinin sevgisini insanlardan sil­mek için yeryüzünde dolaşırlar.

Demek sevmek, sevilmek Allah (cc)’ın takdiri ile müm­kündür. Allah (cc)’ı seven ve O’na bağlanmış bir insan için, beşeri sevmek ve sevilmek gayet kolay olacaktır.

Aynı zamanda insanlarla olan muhabbetlerimizde, arkadaşlıklarımızda ve ilişkilerimizde Allah (cc)’ın rıza­sını gözeterek yaklaşımda bulunmak çok önemlidir. Sağlam ve güzel temelleri atmak adına sorunsuz bir baş­langıç olacak ve menfaatten uzak bir ilişki kurulacaktır.