Yalan Cehenneme Götürür

By | 21 Eylül 2014

hasema

 

İslamiyette Cehennemibn Mesud (radıyallâhu ‘anh) ResÛlullah’in (sallallâhu ‘aleyhi ve sellem) şöyle buyur­duğunu rivayet eder:

“(Ashabım!) Doğru sözlü olunuz. Çünkü doğruluk insanı iyiliğe, iyilik ise cen nete götürür. Bir adam doğru olur ve doğruyu ararsa, Allah katında ‘dosdoğru olarak yazılır.

Yalandan sakının. Zira yalan insanı kötülüğe götürür, kötülük ise cehen­neme… Bir adam yalan söylediği ve yalanın peşine düştüğü zaman, sonunda Allah katında yalancılardan yazılır.”

Abdullah b. Mesud (radıyallâhu ‘anh) demiştir ki: “Münafığı şu üç özelliğiyle ta nıyabilirsiniz: Konuştuğunda yalan konuşur, vaadinden cayar ve yaptığı an laşmayı bozar.”

Abdullah (radıyallâhu ‘anh) demiştir ki: Allah Teâlâ kitabında bu manalarda birçok ayet zikretmiştir:

“Onlardan kimi de, “Eğer Allah lütuf ve kereminden bize verirse, mut­laka sadaka vereceğiz ve elbette biz sâlihlerden olacağız!’ diye Allah’a and içti. Fakat Allah lütfundan onlara (zenginlik) verince, onda cimri­lik edip (Allah’ın emrinden) yüz çevirerek sözlerinden döndüler. Nihayet, Allah’a verdikleri sözden döndüklerinden ve yalan söylediklerinden do­layı Allah, kendisiyle karşılaşacakları güne kadar onların kalbine nifak (ikiyüzlülük) soktu.”

İmam Mâlik şöyle rivayet eder: “Bir gün adamın biri Lokman Hekim’e so­rar: “Seni şu gördüğümüz dereceye ulaştıran şey nedir?” Lokman Hekim der ki: “Doğru sözlülük, emanete riayet ve faydasız işleri terk etmek.”

İmam Mâlik, Safvân b. Müslim’den şöyle rivayet eder: “Resûlullah’a (sallallâhu ‘aleyhi ve sellem) şöyle soruldu:

–         Ey Allah’ın Resûlü! Mümin korkak olabilir mi? Resûlullah(sallallâhu ‘aleyhi ve sellem) sorulara cevap verir:

–         Evet olabilir?

–         Mümin cimri olabilir mi?

–         Evet olabilir.

–         Mümin yalancı olabilir mi?

–         Hayır olamaz.’’