Yakın Akraba Evliliği Olurmu?

By | 20 Ekim 2014

akraba-evliligiAnnem beni bir kuzenimle evlendirmek istiyor ve bunda da çok ısrar ediyor. Doğrusu kuzenim beğenilmez birisi de değil. Ama ben bunun kötü sonuçlarından endişe ediyorum. Şer’î bir sakıncası var mıdır? Çünkü yakın akraba ile evlenmemeyi tavsiye eden bir de zikrediyorlar.
Müslümanların inancına göre normali, ya da anormali,  yahut mubahla, yani serbest olanla haramı, yani serbest olmayanı beliryen Allah’tır. O Kuran-ı Kerîmde kimlerle evlenilmeyeceğim anlamış ve “Bunların dışında kalanlarla evlenmemiz hela buyurmuştur. Kuzenler yani hala teyze, amca-dayı çocukları evlenmeleri haram olanlardan sayılmamıştır. Öyleyse onlarla da evlenebilir. Allah Rasulü Efendimiz, kızı Fatma annemizi de kendi acasının oğlu Ali Efendimizle evlendirmiş ve durumu fiilen  kavuşturmuştur. Ancak yabancı ile evlenmenin birtakım sosyal ı daları olduğu gibi, yakın akraba ile evlenmenin bazan mahzurhtı i olabilir. Mesela kan benzerliğinden doğan uyuşmazlığın, yakın raba arasında daha çok olduğu söylenir. Ancak bu konuda tarafsız olmayan tıbbına pek güvenmemek gerekir. Çünkü, doğumlar konusunda süt kardeşliği daha etkili olduğu halde, m bundan söz etmiyorlar. Ya, “Dersleri henüz oraya kadar gelmedi” ya da onu
islam yasakladığı için onlar yasak olmamasını istiyorlar. Şu halde kuzenlerin evlenmesini de sadece İslam serbest saydığı için  göstermek istiyor olabilirler. Ne var ki, evliliğin devamını sağlam ve gürbüz oluşunda karı-kocanın birbirini  ve birbirlerine karşı çok canlı ve kuvvetli cinselin çok büyük etkisi vardır. İlişki ne kadar içten ve herbiri tatmin edici olursa, çocuk da o kadar gürbüz, düzgün Bundan olacak ki, Allah Rasulü Efendimiz (sa) erkeklere, eleci olmamalarını ve karılarını da tatmine ulaştırmalarını lir tavsiye eder. İşte bazen olabilir ki, kuzenler bir çatı altın lişmişliğin verdiği duyguyla birbirlerini çok yakın hisseder birlerine karşı gerekli cinsel uyarılmayı yaşamazlar. Bu giin sal al doğumlar yakın evliliklerde daha çok gözüküyorsa, bence a önemli sebebi budur. İkinci önemli bir sebep de, genellikle akraba arasında emzirme olaylarının çokça olması ve önem verdiğinden ya da unutulduğundan, bunun hesaba katılmayıp,döşlerinin birbirleriyle evlendirilmesidir. Sözünü ettiğiniz  İhyasında da vardır. Ama Irakî güvenilir bir bulunmadığını, bunun hadîs değil de, Ömer Efendimizin Saib llarına söylediği bir sözün bir parçası olarak bilindiğini söyler.Kim bu hadîs, meşhur dokuz hadîs kitabının hiç birisinde yokÖmer Efendimizin sözü olmasının da bir anlamı ve gerçek sayılır. Ama birbirini seven iki kuzenin evlenmelerinde hiçbiri yoktur. Yeter ki, birbirlerini görmüş ve sevmiş olsunlar. Bir- ‘m ini görerek sevenler, mizaçları uyumlu olduğu için sevmişler .t I lır. Mizaçları uyumlu olanlar arasında, birbirlerini gördükleri sevgi alışverişi ve akımı olacağından, Allah Rasulü Efendimiz ona çok önem vermiş ve evleneceklerin birbirlerini, şehvetle baksalar dahi, görmelerini tavsiye etmiştir. Siz de seviyorsanız evlenmenizde mahzur yoktur.