Yağmur Duası

By | 16 Eylül 2014

YagmurDuasiArapça Okunuşu : ” Allahümmeskınâ gaysen mugisen henien merien gadakan mücellilen Seyhan âmmen tabakâ. Allâhümmeskınal gayse velâ tec’alnâ minelkanitin. Allâhümme inne bil bilâdi veli bâdi vel hakli minel lavâi veddanki mâ lâ neşkû illâ ileyke. Allâhümme enbit lenazzer’a ve eddir lenaddar’a veskınâ min berekatissemâi ve enbit lenâ min berekâtil ardi.Allahümme innâ nesteğfiruke inneke künte gaffâran fe ersilis semae aleyna midrârâ.

Manası : ” Allah’ım! Bize yardım eden, içimize sinen, ferahlık veren, bol, yararlı, her tarafı kaplayan, her tarafa akıp giden, her tarafı sulayan devamlı yaygın bir yağmur ihsan eyle.

Allah’ım! Bizi yağmurla sula, bizi ümitlerini yitirmiş kimselerden eyleme.

Allah’ım! Beldelerin kulların ve diğer yaratıkların öyle bir güçlü, öyle bir darlığa uğradılar ki senden başkasına arz edemeyiz.

Allah’ım! Bizim için ekinleri bitir, bizim için hayvanlarımızın memelerini sütle doldur, bizi göğün bereketlerinden sula, bize yeryüzünün bereketlerinden ihsan eyle. Ey bol kerem sahibi Allah’ım!
Biz senden mağfiret dileriz, şüphe yok ki sen çok bağışlayıcısın, bize gökten bol bol yağmurlar yağdır, ey bağışlayıcı, merhametli Rabbimiz bizlere acı ve merhamet eyle!