Tag Archives: yağmur duası metni

Yağmur Duası Nedir?

Bir bölgede kuraklık olması durumunda o bölge sakinlerinin mümkünse topluca bölge dışına, açık bir alana çıkıp tevbe istiğfardan sonra Cenab- ı Allah’tan bolluk ve berekete vesile olacak yağmur göndermesini istemeleri, bunun için dua etmeleri, yalvarıp yakarmaları sünnettir. Bu duaya “istiska duası” denir. İstiska, su isteme, yağmur isteme manalarına gelir. İmam-ı A’zam’a göre, istiskadan maksad, yalnız… Read More »

Yağmur Duası

Arapça Okunuşu : ” Allahümmeskınâ gaysen mugisen henien merien gadakan mücellilen Seyhan âmmen tabakâ. Allâhümmeskınal gayse velâ tec’alnâ minelkanitin. Allâhümme inne bil bilâdi veli bâdi vel hakli minel lavâi veddanki mâ lâ neşkû illâ ileyke. Allâhümme enbit lenazzer’a ve eddir lenaddar’a veskınâ min berekatissemâi ve enbit lenâ min berekâtil ardi.Allahümme innâ nesteğfiruke inneke künte gaffâran fe ersilis… Read More »