Her Cenaze İçin Okunabilecek Dua

By | 16 Eylül 2014

HerCenazeicinOkunabilecekDuaHer Cenaze İçin Okunabilecek Dua

Okunuşu : “ Allâhümme sebbit ehyâenâ alel İslâm. Vakbıd ervâha emvatina alel iman. Vağfîr zünûbehüm ve zid ihsânehüm. Vec’alhüm şâfian ve müşeffien yevmel kıyâmeti birahmetike yâ erhamerrahimin”
Manası : ” Ey Allah’ım! Dirilerimizi Müslümanlıkta sâbit eyle. Ölenlerimizin ruhlarını iman ile kabseyle ve onların günahlarını affeyle, iyiliklerini arttır. Sevaplarını ziyade eyle. Kıyamet gününde şefaatçi ve şefaata izin verilmiş, makbul kullarından eyle, Ey merhamet edenlerin en merhametlisi Allah’ım!