Vefat Ederken Okunacak Dua

By | 24 Eylül 2014

Kocası Vefat Eden Kadın İddetini Nerede BeklerŞeyh Muhammed et’Tirmizi (r.a) buyurmuştur ki: Allahü Teala hazretlerini 1.000 kere rüyamda müşahade ettim ve O’na: “Ya Rabbi! Ben ima¬nımı kaybetmekten korkuyorum” dedim. Allahü Teala da bana: “Sabahın sünneti ile farzı arasında bir kere bu duayı okumamı emretti.”
(Ya hayyü, Ya Kavyüm. Ya bedî’a’s-semâvâti ve’l-arz. Ya ze’l Celâli e‘l-İkram. Es’elüke en tühyiye kalbi bi nûri ma’rifetike ebeden. Yâ Allah. Yâ Allah, Yâ Allah.) “Ey Hayy ve Kayyum! Ey Celal ve ikram sahibi! Ey göklerin ve ye yaratıcısı olan Allah’ım! Senden ebediyen kalbimi marifetini nuruyla e rilmeni isterim. Ey Allah’ım, Ey Allah’ım, Ey Allah’ım!”
Bir rivayette bu dua, 3 defa okunmalıdır. Bu duaya devam edildiğin kalbine nurlar inmeye başlar ve o kimse Allahü Teala hakkında hiç kimse¬nin bilmediği marifet ve bilgilere sahip olur ve o kimse Allahü Teala’mı izniyle imanlı olarak ölür.