Rüyasında Afet Görmek Ne Demek ?

By | 24 Eylül 2014

Rüyada Afet Görmek Ne DemekRüyasında Afet Görmek Ne Demek ?
Rüyâda bulunduğu yerin herhangi bir âfete maruz kaldığını, sel, dolu ve benzeri âfetlerin olduğunu görmek,
rüyâyı gören kimsenin dînî vazifelerini ihmal ederek günâh işlediğine işârettir.
Bu rüyâyı gören bu uyarı niteliğindeki rüyâsma önem vererek tevbe etmeli ve dînî vazifelerini yerine getirmelidir.
Özellikle namazını kılmıyorsa kılmaya başlamalıdır.
Bu rüyâ aynı zamanda rüyâ sahibinin iş hayatında da ihmal sonucu olarak büyük zararla karşılaşacağına da ihtar niteliğindedir.